česky  english 

rozšířené vyhledávání

Státní občanství ČR

- obstarání osvědčení nebo potvrzení o státním občanství ČR;
- znovunabytí státního občanství ČR některými bývalými československými nebo českými státními občany;
- pozbytí českého občanství prohlášením.

Žádost o zjištění státního občanství a vydání osvědčení o státním občanství ČR

Informace pro občany, kteří nemají platný doklad o státním občanství ČR, např. pokud platnost cestovního pasu či občanského průkazu uplynula nebo dosud nikdy nebyl vystaven (např. u malých dětí). Informace se rovněž vztahuje na krajany… více ►