česky  english 

rozšířené vyhledávání

Základní informace pro vstup do ČR

Česká republika je členem EU a Schengenského prostoru.

Občané EU, Islandu, Norska, Lichtenštejnska a Švýcarska mohou cestovat do České republiky bez víza.

Občané třetích zemí s platným povolením k pobytu ve Švédsku nebo v členských státech EU, Islandu, Norska, Lichtenštejnska a Švýcarska nepotřebují víza pro turistické nebo studijní cesty do České republiky a mohou tam bez víza pobývat po dobu maximálně 90 dnů.
 

Ostatní občané třetích zemí potřebují víza a mohou se obrátit na naše velvyslanectví pro více informací. Velvyslanectví České republiky ve Stockholmu působí jako regionální vízové centrum a přijímá žadatele o víza s platným povolením k pobytu ve Švédsku, Norsku, Finsku, Estonsku a na Islandu. Schůzku je nutné si sjednat minimálně 14 dní předem na emailu: consulate.stockholm@mzv.cz . Jednacím jazykem ve vízovém procesu je angličtina.

Pasy občanů EU/EHP a Švýcarska  musí být platné po celou dobu pobytu na území České republiky.
 
Ostatní pasy musí být platné po dobu nejméně 3 měsíců po ukončení pobytu na území České republiky.

 

Důležité odkazy:

Přehled pracovišť Ministerstva vnitra (odboru azylové a migrační politiky) na území ČR, včetně telefonních čísel a úředních hodin

Informační publikace pro cizince v ČR