česky  english 

rozšířené vyhledávání

Poplatky

Níže uvedené částky poplatků za víza, které jsou nejčastěji vydávány na Velvyslanectví ČR v Stockholmu, jsou uvedeny v EUR nebo v Kč. Konkrétní částka při podání žádosti je však hrazena v SEK dle přepočtu platného měnového kursu na daný měsíc. Poplatek je hrazen v hotovosti za podání žádosti, nikoli za udělení víza.

Základní poplatky:

- vízum k pobytu do 90 dnů – vízum typu C (Schengenské vízum s dobou pobytu do 3 měsíců): 60 EUR

- vízum k pobytu nad 90 dnů – vízum typu D: 2.500 Kč

- povolení k pobytu: 500 Kč

Děti od 6 let do 12 let hradí vízový poplatek za vízum k pobytu do 90 dnů ve výši 35 EUR.

Od vízových poplatků jsou osvobozeny následující kategorie žadatelů:

  1. rodinní příslušníci občana členského státu Evropské unie nebo občana státu, který je vázán Smlouvou o Evropském hospodářském prostoru anebo občana státu, který je vázán mezinárodní smlouvou sjednanou s Evropským společenstvím, a to bez ohledu na jejich státní příslušnost,
  2. děti mladší 6 let,
  3. držitelé diplomatických, služebních, úředních a zvláštních pasů,
  4. žáci, studenti, postgraduální studenti a doprovázející učitelé, kteří podnikají cesty za účelem studia nebo odborné přípravy v oblasti vzdělávání,
  5. výzkumní pracovníci z tzv. třetích zemí, kteří cestují v rámci Evropského společenství za účelem provádění vědeckého výzkumu, jak je vymezeno v doporučení Evropského parlamentu a Rady č. 2005/761/ES ze dne 28. září 2005 pro usnadnění vydávání jednotných víz členskými státy pro krátkodobý pobyt výzkumných pracovníků ze třetích zemí, kteří cestují v rámci Evropského společenství za účelem provádění vědeckého výzkumu,
  6. zástupci neziskových organizací do věku 25 let, kteří se účastní seminářů, konferencí, sportovních, kulturních nebo vzdělávacích událostí organizovaných neziskovými organizacemi.