česky  english 

rozšířené vyhledávání

Pracovníci zastupitelského úřadu ČR ve Stockholmu

Diplomatičtí pracovníci zastupitelského úřadu

Mgr. Martin Bašta, MBA, Chargé d’affaires a.i.

Ing. Irena Blehová, Ph.D., konzulka

Recepce
Jitka Vykopalová
Tel.: +46 8-440 42 10
Fax: +46 8-440 42 11, 440 42 35
E-mail: info_stockholm@embassy.mzv.cz

Sekretariát velvyslance
Ing. Jindřiška Nosková
Tel.: +46 8-440 42 25
Fax: +46 8-440 42 11
E-mail: stockholm@embassy.mzv.cz

Politické a ekonomické oddělení
Mgr. Martin Bašta, MBA
Tel.: +46 8-440 42 13
E-mail: martin_basta@mzv.cz

Ing. Blanka Kaletová Unger
Tel.: +46 8-440 42 34
E-mail: blanka_kaletova_unger@mzv.cz

Konzulární a vízové oddělení
Ing. Irena Blehová, Ph.D.
Eva Brodová

Tel.: +46 8-440 42 12, 440 42 19
E-mail: consulate.stockholm@mzv.cz

Hospodář

Bc. Anna Krátká
Tel.: +46 8-440 42 28
E-mail: stockholm@embassy.mzv.cz

Technický pracovník
Ladislav Broda
Tel.: +46 8-440 42 16