česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Stáže na velvyslanectví

Zastupitelský úřad Stockholm nabízí stáže a vyzývá zájemce k přihlášení do výběrového řízení.
 

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O STÁŽ NA ZASTUPITELSKÉM ÚŘADĚ ČESKÉ REPUBLIKY VE STOCKHOLMU

Kdo?
Studijní stáž lze uskutečnit pouze tehdy, je-li žadatel studentem na VŠ v bakalářském, magisterském nebo na magisterské studium navazujícím doktorském studijním programu, absolventem bakalářského nebo magisterského studia nejpozději do jednoho roku po jeho ukončení (dokládá se potvrzením o studiu nebo dokladem o úspěšném absolvování studia; stáž se neumožňuje při distanční formě studia), je-li bezúhonným a doloží-li další nezbytné dokumenty.

Jak?
Zájemce/-kyně o stáž musí předložit:

  1. Motivační dopis – zahrnuje samotnou žádost o stáž, upřesnění specializace, tematických okruhů, o které se dotyčný zajímá, preferovaný termín výkonu stáže (na 3 měsíce s možností prodloužení), znalost jazyka (požadované jazyky čeština a angličtina, znalost švédštiny výhodou).
  2. Formulář „Žádost o uskutečnění stáže“ – v příloze
  3. Formulář „Prohlášení fyzické osoby o svéprávnosti“ – v příloze
  4. Formulář pro „Souhlas se zpracováním osobních údajů“ – v příloze
  5. Strukturovaný životopis, případně i doporučení 
  6. Potvrzení o studiu nebo doklad o úspěšném absolvování studia

Uchazeč o stáž zašle výše uvedené dokumenty na emailovou adresu stockholm@embassy.mzv.cz. Po posouzení její vhodnosti a přínosu podává vedoucí zastupitelského úřadu návrh na povolení stáže.

V další fázi výběrového řízení vybraní uchazeči dodají fotokopie dokladů totožnosti + kopii zdravotního pojištění pokrývajícího celou dobu výkonu stáže.

Podmínky?
Velvyslanectví ČR ve Stockholmu si vyhrazuje právo na výběr nejvhodnějšího konkrétního kandidáta/-ky.

Výběrové řízení představuje dvoufázový proces (k žádosti se vyjadřuje ZÚ Stockholm a ústředí MZV ČR), který trvá 1-2 měsíce. Kritéria výběru: odborné předpoklady a kvality uchazeče (mj. schopnost zpracovávat informace – v rámci výběrového řízení může být otestováno), odborný zájem, jazyková vybavenost.

Stáží se nezakládá pracovněprávní vztah a nevzniká při ní nárok na plat ani na sociální a zdravotní pojištění. Náklady spojené se stáží (doprava, pobyt, strava apod.) hradí vysílající organizace nebo stážista sám. Na stáž není právní nárok.

Délka stáže: 3 měsíce s možností prodloužení

Na konci stáže dostane stážista/-ka závěrečné osvědčení ZÚ Stockholm shrnující výsledky stáže.

Další informace jsou k dispozici na stránkách MZV ČR.

přílohy

Souhlas se zpracováním osobních údajů 24 KB DOC (Word dokument) 9.5.2016

Žádost o studijní stáž na ZÚ Stockholm 34 KB DOCX (FILE_TYPE_DOCX) 9.5.2016

Prohlášení fyzické osoby o svéprávnosti 23 KB DOC (Word dokument) 9.5.2016