česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Pixabay
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Stáže na velvyslanectví

Velvyslanectví České republiky ve Stockholmu vyhlašuje výběrové řízení na stáž pro studenty a čerstvé absolventy vysokých škol. Stáž je vhodná pro studenty oborů mezinárodních vztahů, politologie, ekonomie, evropských studií a skandinávských studií, ale není na tyto obory limitována.
 

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O STÁŽ NA ZASTUPITELSKÉM ÚŘADĚ ČESKÉ REPUBLIKY VE STOCKHOLMU

Pracovní náplní stážisty je zejména podpora při realizaci projektů, spolupráce při zpracování analytických zpráv a průzkumů, účasti na vybraných jednáních, brífinzích a konferencích, spolupráce při správě sociálních médií a administrativní podpora velvyslanectví. Finální pracovní náplň je uzpůsobena zájmům a schopnostem stážisty.

Minimální doba pobytu je 6 měsíců, delší pobyt je vítán. Delší pobyt je vítán zejména v druhé polovině roku 2022, tj. během předsednictví české republiky v Radě Evropské unie. V případě delšího pobytu je možnost zajištění ubytování. Stáž je možno absolvovat v rámci programu Erasmus+.

Předpoklady úspěšného žadatele
- státní občanství ČR
- trestní bezúhonnost
- výborná znalost českého a anglického jazyka, znalost švédštiny je výhodou
- výborná znalost práce ne PC
- zájemce je studentem na VŠ v bakalářském, magisterském nebo na magisterské studium navazujícím doktorském studijním programu

nebo

-  absolventem bakalářského nebo magisterského studia nejpozději do jednoho roku po jeho ukončení.

V případě zájmu o stáž zašlete na emailovou adresu stockholm@embassy.mzv.cz:

  1. Formulář „Žádost o uskutečnění stáže“ – v příloze;
  2. Kopii občanského průkazu s připojeným;
  3. Formulář "Souhlas s pořízením kopie dokladu totožnosti" – v příloze;
  4. Výpis z Rejstříku trestů (nesmí být starší než 3 měsíce);
  5. Formulář „Prohlášení fyzické osoby o svéprávnosti“ – v příloze;
  6. Potvrzení o studiu nebo doklad o úspěšném absolvování studia;
  7. Motivační dopis – upřesnění specializace, okruhu zájmu, preferovaný termín;
  8. Strukturovaný životopis, případně i doporučení. 

Výběrové řízení

Výběrové řízení představuje dvoufázový proces (k žádosti se vyjadřuje Velvyslanectví ČR ve Stockholmu a poté Ministerstvo zahraničních věcí ČR v Praze), který trvá 1–2 měsíce.
Kritéria výběru: odborné předpoklady a kvality uchazeče, odborný zájem, jazyková vybavenost.

Velvyslanectví ČR ve Stockholmu si vyhrazuje právo na výběr nejvhodnějšího uchazeče/-ky. Po posouzení vhodnosti a přínosu stáže podává vedoucí zastupitelského úřadu návrh na povolení stáže Ministerstvu zahraničních věcí.

Vybraní uchazeči předloží fotokopie dokladů totožnosti + kopii zdravotního a úrazového pojištění pokrývajícího celou dobu výkonu stáže platném ve Švédsku a to nejpozději v den uzavření dohody o stáži.

Podmínky

Stáží se nezakládá pracovněprávní ani služební vztah a nevzniká při ní nárok na plat ani na sociální a zdravotní pojištění. Po dobu stáže je stážista po této stránce plně zabezpečen vysílající organizací, z jiných zdrojů nebo si hradí náklady spojené se stáží ze svých prostředků. Cestovní náklady a náklady na ubytování jdou k tíži organizace vysílající stážistu, popř. samotného stážisty.

Další informace jsou k dispozici na stránkách MZV ČR.

přílohy

Žádost o studijní stáž na ZÚ Stockholm 90 KB DOC (Word dokument) 20.1.2022

Souhlas s pořízením kopie dokladu totožnosti 42 KB DOC (Word dokument) 20.1.2022

Prohlášení fyzické osoby o svéprávnosti 30 KB DOC (Word dokument) 20.1.2022