english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

COVID19 - aktuální informace o vstupu a cestě do Austrálie a na Nový Zéland - UPDATE k 24.9.2021

Zde najdete aktuální informace o vstupu a cest do Austrálie a na Nový Zéland  - UPDATE 24.9.2021

1. VSTUP NA ÚZEMÍ A TRANZIT  - Austrálie a Nový Zéland:

Shrnutí:

  • Cesty za účelem turistiky z většiny zemí nejsou povoleny, vstup do obou zemí je cizincům umožněn pouze, je-li udělena výjimka;
  • po  příjezdu je vyžadována 14-ti denní  karanténa v určeném zařízení, která je zpoplatněna,
  • cestování  je umožněno  pouze z omezeného výčtu zemí ( například mezi Austrálií a Novým Zélandem).

Austrálie a Nový Zéland v současnosti povolují vstup pouze omezenému okruhu osob, tj. občanům Austrálie/Nového Zélandu a osobám s trvalým pobytem a v případě Austrálie i jejich blízkým rodinným příslušníkům. V případě nutnosti cestovat u osob, které nespadají do kategorie občanů a trvalých rezidentů je potřeba před cestou zajistit výjimku k povolení vstupu, jak při cestách do Austrálie, tak při cestách na Nový Zéland. Vyjímky pro vstup jsou udělovány velmi omezeně. Cestující, kteří přicestují do Austrálie a na Nový Zéland mezinárodním letem, jsou povinni absolvovat 14 denní karanténu, která je zpoplatněna (orientačně: Austrálie 3 000 AUD  za osobu; Nový Zéland 3 100 - 5500 NZD za pokoj a poplatky  za případné další osoby ve stejném pokoji). 

Informaci o tranzitu v rámci Austrálie a Nového Zélandu naleznete v samostatném článku na našich webových stránkách

Vzhledem k měnícím se podmínkám, důrazně doporučujeme si před cestou ověřit podmínky odbavení  u letecké společnosti!

UPOZORŇUJEME, že karanténa je v Austrálii i na Novém Zélandu zpoplatněna.

Austrálie:

Vstup do Austrálie  je v současné době umožněn pouze  občanům, osobám s trvalým pobytem v Austrálii a jejich rodinným příslušníkům a cestujícím z Nového Zélandu.   V ostatních případech je nutné mít udělenou výjimku ke vstupu. Výjimky  jsou povolovány pouze ve velmi omezených případech. Více informací zde.

Každý, kdo vstoupí do Austrálie je povinen absolvovat 14-denní karanténu (karanténa v učených zařízeních). Více viz informace Ministerstva zdravotnictví Austrálie. V případě delších mezinárodních tranzitů  je možné požádat o výjimku z povinnosti absolvovat celý karanténní pobyt.   Všichni cestující do Austrálie jsou povinni před  nástupem do letadla předložit negativní PCR test, ne starší než 72 hodin. Bez tohoto testu nebudou cestující vpuštěni na palubu letadla. Povinnost předložení negativního testu se týká všech osob nad 5 let. Aktuální informace ověřte u letecké společnosti před započetím cesty. 

Nový Zéland:

Vstup na Nový Zéland  je v současné době umožněn pouze  občanům a osobám s trvalým pobytem na NZ  a  cestujícím z omezeného výčtu zemí ( např. Austrálie). V ostatních případech je nutné mít udělenou výjimku ke  vstupu. Výjimky  jsou povolovány pouze ve velmi omezených případech (pracovníci v kritických infrastrukturách, zdravotníci apod.).  Více informací zde.

Stejně jako v Austrálii, i na Novém Zélandu musí všichni, kteří vstupují, absolvovat 14-denní karanténu (self-quarantine nebo karanténa ve vládních zařízeních). Zároveň je každý povinen absolvovat  testování na  Covid-19 a to 0./1. den po příjezdu a následně 3. a 12. den po příjezdu. Výjímku mají cestující z Austrálie ( více informací zde). Cestující na Nový Zéland jsou povinni si před odletem zajistit voucher pro místo v karanténě v rámci tzv. Managed Isolation Allocation System. Více ke karanténě a testování naleznete zde. Voucher je vyžadován u všech cestujících. Bez tohoto  voucheru nebudou cestující vpuštěni na palubu letadla. 

Cestování mezi Austrálií a Novým Zélandem (Trans Tasman bubble) – praktické informace -  !!od 24.7.2021 je tato možnost  do odvolání pozastavena 

Dne 19. dubna 2021 bylo umožněno cestování mezi Austrálií a Novým Zélandem, v rámci tzv. Trans Tasman bubble. Cestování je v rámci tohoto opatření umožněno všem cestujícím, tj. i osobám, které na Novém Zélandu a v Austrálii pobývají na základě dlouhodobých víz /včetně Working holiday visa/. Na cestování v rámci Trans Tasman bubble se nevztahuje povinná karanténa, pokud cestující před cestou strávil alespoň 14 dnů v Austrálii nebo na Novém Zélandu.

Možnost   cestování mezi Nový Zélandem a Austrálii je  pozastaveno ode dne 24.7.2021 . Viz webové stránky NZ úřadu, AUS úřadu).

Upozorňujeme, že cestující, kteří cestují do Austrálie musí mít pro vstup předem zajištěné e-visitor visa (viz zde), pokud nemají umožněný vstup na základě již dříve uděleného víza do Austrálie. V případě Nového Zélandu je nutné mít před odletem zajištěnu NZeTA (zde), pokud již toto povolení ke vstupu nemají nebo již není platné.

 

2. DOPRAVA:  

V současnosti jsou komerční spoje z Austrálie a Nového Zélandu limitovány, nicméně existují.  V případě tranzitu přes jinou zemi je nutné ověřit podmínky pro navazující cestu do ČR.  Informace naleznete na webové stránce příslušného zastupitelského úřadu ČR v dané zemi (nejčastěji Vídeň, Berlín), letecké společnosti nebo oficiálních institucí tranzitní země. Dále na stránkách Ministerstva zaraničních věcí zde.

Australští občané, osoby s trvalým pobytem a osoby s dvojím občanstvím musí před odletem zažádat o výjimku k vycestování z Austrálie

Vzhledem k měnícím se podmínkám, důrazně doručujeme si před cestou ověřit podmínky odbavení  u letecké společnosti.

Vnitrostátní doprava funguje.  V případě výskytu onemocnění Covid-19 dochází k  uzavírání hranic mezi jednotlivým státy, i v rámci Austrálie a navíc je ptřeba počítat s  povinností absolvovat karantétu  Aktuální podmínky je nutné průběžně sledovat.

Přehled  aktuálních  opatření  pro jednotlivé státy v Austrálii naleznete zde.

Přehled aktuálních opatření na novém Zélandu naleznete  zde.

 

3. Opatření:

Aktuální informace o  opatřeních v Austrálii  naleznete zde. 

Aktuální informace o opatřeních na Novém Zélandu naleznete  zde.

 

4. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE:   
 

Austrálie: Australská vláda, Ministerstvo vnitra/Imigrační úřad, Ministerstvo zdravotnictví. Doporučujeme stáhnutí mobilní aplikace Australia COVID19 s aktuálními informacemi o vývoji případů COVID19, informacemi o cestování, vízech, finanční podpoře australské vlády, karanténě a vstupu a pobytu v Austrálii a jednotlivých státech a teritoriích, a nově i mobilní aplikace COVIDSafe, která umožňuje sledování kontaktů majitele mobilního zařízení s osobami s pozitivním testem na COVID19. 

Nový Zéland: NZ vláda, NZ Immigration, NZ ministerstvo zdravotnictví, Informace o karanténě  a testování

Generální konzulát České republiky v Sydney:  veškeré kontakty naleznete zde.

5. NÁVRAT DO ČR

Z hlediska  epidemiologického jsou Austrálie a Nový Zéland na seznamu  států s nízkým rizikem nákazy COVID-19 (zelená barva).

Příjezdový formulář:

Všichni cestující (tj. i z Austrálie a Nového Zélandu) musí  před cestou vyplnit  Příjezdový formulář a  vytištěný formulář předložit při vstupu do ČR.  

PCR/ Antigenní testy:

Cestující ze zemí s nízkým výskytem  nákazy ( Austrálie, Nový Zéland) mají povinnost před vstupem na území či nejpozději do 5 dní po vstupu na území ČR se podrobit testu na stanovení přítomnosti SARS-CoV-2.

Testem na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 se rozumí:

a) antigenní test, který není starší než 48 hodin od data provedení, a to formou písemného potvrzení poskytovatele zdravotních služeb, nebo  certifikátu o testu, který je vydáván podle nařízení EU o digitálním COVID certifikátu;

b) RT-PCR testu, který není starší než 72 hodin od data provedení,  a to formou písemného potvrzení akreditované laboratoře, nebo certifikátu o testu, který je vydáván podle nařízení EU o digitálním COVID certifikátu; 

Do doby výsledků testů není nutná samoizolace.  

Pro  některé kategorie osob platí výjimky z povinnosti testů ( např. pro děti nebo plně očkované osoby s národním certifikátem o očkování - tj. vydaným v ČR nebo v EU, nebo uznávaným certifikátem ve třetí zemi))

 

Podrobné informace, včetně jednotlivých výjimek z povinnosti předložit negativní test naleznete na  webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí zde

Bez ohledu na uvedené výjimky  z předložení negativního testu je však potřeba ověřit podmínky pro přepravu u zvoleného dopravce  a případné podmínky země tranzitu.

Uznávání certifikátů o očkování

Australské certifikáty o očkování a certifikáty  Nového  Zélandu dosud nejsou uznávány  v České republice.  Od října 2021 se v Austrálii počítá se zavedení mezinárodnho certifikátu s QR kódem, který splní podmínky pro uznání v České reeublice.

Seznam  zemí s uznávanými certifikáty naleznete zde.

Na základě potvrzení o absolvovaném očkování vydaným australskými úřady novozélandskými  je  v České republice možné si nechat vystavit národní očkovací certifikát (Do doby  než bude zaveden mezinárodně uznávaný certifikát je potřeba doložit další potvrzení - například subjektu, který očkování provedl nebo praktického lékaře.  V případě certifikátu z Nového Zélandu vydává potvrzení Ministerstvo zdravotnictví NZL).

Více informací k uznávání  certifikátů a vydávání  národních certifikátů najdete na informačních stránkách ke koronaviru  zde.

 

 

6. FUNGOVÁNÍ ČESKÝCH ÚŘADŮ

České úřady v Austrálii a na Novém Zélandu (Generální konzulát v Sydney, Velvyslanectví v Canbeře, honorární konzuláty v Aucklandu, Queenstownu, Brisbane, Adelaide, Melbourne a Hobartu) FUNGUJÍ.