english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

COVID19 - aktuální informace o vstupu do České republiky a cest do Austrálie a na Nový Zéland - UPDATE k 13.7.2020

Postupujeme aktuální informace o vstupu do České republiky a cest do Austrálie a na Nový Zéland - UPDATE 13.7.2020


1. VYCESTOVÁNÍ Z ČESKÉ REPUBLIKY, VSTUP DO ČESKÉ REPUBLIKY:

Ministerstvo zahraničních věcí ČR i nadále doporučuje českým občanům cestovat do zahraničí jen v naléhavých a nezbytných případech, a to zejména z důvodu rozsáhlých restriktivních opatření a omezení, která jsou v současné době aplikována většinou zemí, a dále s ohledem na výrazné komplikace v dopravě.

Pokud se pro cestu do zahraničí přesto rozhodnete, důrazně doporučujeme před zahájením cesty registraci v systému DROZD.

Vláda rozšířila i okruh cizinců, kteří mohou za jasně stanovených podmínek vstoupit na území Česka (mezi tyto osoby se řadí i osoby, které minimálně v posledních 14 dnech před vstupem do ČR trávily v Austrálii nebo na Novém Zélandu). Informace o podmínkách vstupu do ČR naleznete na webových stránkách Ministerstva vnitra

Podrobné informace o podmínkách vycestování z ČR najdete na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR, včetně odpovědí na nejčastější otázky občanů k cestování do ČR a Ministerstva vnitra ČR


2. VSTUP NA ÚZEMÍ A TRANZIT:

Austrálie a Nový Zéland v současnosti povolují vstup pouze omezenému okruhu osob, tj. občanům Austrálie/Nového Zélandu a osobám s trvalým pobytem a v případě Austrálie i jejich blízkým rodinným příslušníkům. V případě nutnosti cestovat u osob, které nespadají do kategorie občanů a trvalých rezidentů je potřeba před cestou zajistit výjimku k povolení vstupu, jak při cestách do Austrálie, tak při cestách na Nový Zéland). Cestující, kteří přicestují do Austrálie a na Nový Zéland mezinárodním letem, jsou povinni absolvovat 14 denní karanténu, která je zpoplatněna. 

Informaci o tranzitu v rámci Austrálie a Nového Zélandu naleznete v samostatném článku na našich webových stránkách

Z důvodu uzavření hranic mez NSW a Victorií je nutné mít k cestování z Victorie (pouze za účelem nástupu do letadla v Sydney) zajištěno vstupní povolení, tvz. Entry PermitO povolení se žádá elektronicky; odpověď je zaslána ihned po odeslání žádosti. 

3. DOPRAVA:  
 

V současnosti jsou komerční spoje z Austrálie a Nového Zélandu limitovány, nicméně existují. V případě nutnosti cesty doporučujeme společnost Qatar Airways, která doposud nabízí spoje z Austrálie. Spojení obnovuje i společnost Emirates. V současnosti lze zajistit lety až do Prahy; vzhledem k limitaci počtu letů nicméně při hledání spoje doporučujeme využíti i jiné destinace než Praha (nejčastěji Vídeň, Frankfurt, Mnichov). Podmínky pro navazující cestu do ČR u jiného letiště a pro tranzit ověřte, prosím, vždy na webové stránce příslušného zastupitelského úřadu ČR v dané zemi (nejčastěji Vídeň, Berlín), letecké společnosti nebo oficiálních institucí tranzitní země. 

Pokud necestujete přímo do Prahy, doporučujeme rovněž vytisknout dokumenty pro tranzit (potvrzení možnosti tranzitu přes Rakousko a Německo, nóta velvyslanectví SRN pro cestu přes SRN), které mohou být vyžadovány při odbavení.

REPATRIAČNÍ LETY ostatních zemí EU z Austrálie a Nového Zélandu byly UKONČENY. V případě, že by některá ze zemí repatriační let ještě nabízela, bude Generální konzulát kontaktovat osoby, které o repatriaci dodatečně projevily zájem (pokud jste tak neučinili, informujte nás, prosím, na sydney@embassy.mzv.cz). Upozorňujeme, že při repatriačních (resp. evakuačních) letech mají přednost osoby v akutní krizové situaci (tj. senioři, osoby s nutností lékařské péče, rodiny s dětmi apod.).

Australští občané, osoby s trvalým pobytem a osoby s dvojím občanstvím musí před odletem zažádat o výjimku k vycestování z Austrálie

4. OPATŘENÍ:

S platností od 1.7.2020: pokud osoby vstupující na území ČR trávily posledních 14 dnů v Austrálii nebo na Novém Zélandu (země z epidemiologického hlediska „zelené“) a nepobývaly v jiných zemích „červeně“ označených více než 12 hodin, NEMUSÍ předkládat negativní test na COVID19 a NEMUSÍ ani absolvovat 14 denní karanténu. 

Bližší informace o karanténě a vstupu jsou k nalezení zde

Austrálie: Každý, kdo vstoupí do Austrálie je povinen absolvovat 14 denní karanténu (self-isolation nebo karanténa v učených zařízeních). Více viz informace Ministerstva zdravotnictví Austrálie. V případě delších mezinárodních tranzitů (např. z Nového Zélandu) je možné požádat o výjimku z povinnosti absolvovat celý karanténní pobyt. UPOZORŇUJEME, že karanténa je v Austrálii i na Novém Zélandu zpoplatněna

Nový Zéland: Stejně jako v Austrálii, i na Novém Zélandu musí všichni, kteří vstupují, absolvovat 14denní karanténu. (self-quarantine nebo karanténa ve vládních zařízeních). Více ke karanténě viz Ministerstvo zdravotnictví NZ         


5. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE:   
 

Austrálie: Australská vláda, Ministerstvo vnitra/Imigrační úřad, Ministerstvo zdravotnictví. Doporučujeme stáhnutí mobilní aplikace Australia COVID19 s aktuálními informacemi o vývoji případů COVID19, informacemi o cestování, vízech, finanční podpoře australské vlády, karanténě a vstupu a pobytu v Austrálii a jednotlivých státech a teritoriích, a nově i mobilní aplikace COVIDSafe, která umožňuje sledování kontaktu majitele mobilního zařízení s osobami s pozitivním testem na COVID19. 

Nový Zéland: NZ vláda, NZ Immigration, NZ ministerstvo zdravotnictví 

 

6. FUNGOVÁNÍ ČESKÝCH ÚŘADŮ

České úřady v Austrálii a na Novém Zélandu (Generální konzulát v Sydney, Velvyslanectví v Canbeře, honorární konzuláty v Aucklandu, Brisbane, Adelaide, Perthu a Hobartu) FUNGUJÍ, byť v upraveném režimu.