english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Vstup na území ČR

Kdy: 08.07.2021 14:45 - 15:00

Austrálie i Nový Zéland jsou na seznamu zemí  s nízkým výskytem nákazy COVID-19. Od toho se odvíjí povinnost pro vstup  do České republiky.  Je stanovena  povinnost  mít při vstupu na území vyplněný příjezdový formulář a  před cestou nebo nejpozději do 5-ti dnů od vstupu na území  absolvovat testy  na Covid-19 (pokud se na danou osobu nevztahují výjimky).

Od 1.6.2021 došlo ke změně ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví.  Nyní mohou cizinci přijíždějící z Austrálie a Nového Zélandu cestovat do České republiky  i z jiných než nezbytných důvodů,  například za účelem turismu. Více informací  naleznete na stránkách Ministerstva vnitra.

Pokud jde o splnění povinností při  cestě do České republiky,  jsou Austrálie a Nový Zéland z hlediska epidemiologického na seznamu  států s nízkým rizikem nákazy COVID-19 (zelená barva).

Povinností  pro příjezd:

Příjezdový formulář:

Všichni cestující  ze zemí s nízkým výskytem nákazy ( tj. i z Austrálie a Nového Zélandu) musí  před cestou vyplnit  Příjezdový formulář .  Vytištěný formulář je  potřeba na vyzvání předložit pro vstupu do ČR.  

PCR/ Antigenní testy:

Cestující, mají povinnost disponovat před cestou potvrzením antigenního testu (max 48 hodin od odběru), nebo písemným potvrzením akreditované laboratoře o negativním výsledku RT-PCR testu (max 72 hodin od odběru), případně tyto testy absolvovat nejpozději do 5 dnů pobytu na území České republiky.  Z této povinnosti platí výjimky  například pro očkované osoby.  Musí však předložit národní  očkovací certifikát nebo uznávaný certifikát ze třetí země. Australské a Novozélandské očkovací certifikáty dosud nejsou v České republice uznávány. Od října 2021 se v Austrálii počítá se zavedení mezinárodního certifikátu s QR kódem, který splní podmínky pro uznání v České republice. Více informací naleznete zde.

Podrobné informace, včetně jednotlivých výjimek z povinnosti předložit negativní test naleznete na  webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí zde

Přestože pro mnoho osob  platí výjimky z přeložení negativního testu, důrazně doporučujeme ověřit  u přepravní společnosti, zda tento test nebude vyžadován pro odbavení, případně pro zemi tranzitu!

Na základě potvrzení o absolvovaném očkování vydaným australskými úřady  je  v České republice možné nechat vystavit národní očkovací certifikát. Do doby než bude vydáván mezinárodně uznávaný certifikát s QR kódem je potřeba  v České republice doložit další písemné potvrzení - například subjektu, který očkování provedl nebo praktického lékaře.  V případě Nového Zélandu vydává potvrzení Ministerstvo zahraničních věcí NZL.

Více informací najdete na informačních stránkách ke koronaviru zde

Osobám ze zahraničí poskytuje ministerstvo zdravotnictví informace ke koronaviru na telefonním čísle +420 226 20 1221

K podmínkám vstupu do České republiky zřídilo Ministerstvo vnitra informační linku + 420 974 801 801

Činnost vízového úseku na  Generální konzulátu v Sydney  není od 1.6.2021 omezena.   Je možné přijímat žádosti  na všechny  typy víz a pobytů, včetně víz za účelem turistiky a návštěvy přátel.

V případě zájmu o podání žádosti o vízum nebo pobyt  kontaktujte, prosím, náš úřad na e-mailové adrese visa_sydney@mzv.cz.