english  česky 

rozšířené vyhledávání

Lidé perzekvovaní komunistickým režimem a odbojáři dostanou odškodnění

odskodneni_108_2009_sb

Lidé perzekvovaní komunistickým režimem, odbojáři a pozůstalí po nich, kterým nevznikl nárok na příplatek k důchodu nebo na zvláštní příspěvek jen proto, že nepobírají důchod z českého důchodového pojištění, mají od 1. července 2009 nárok na… více ►

Zprostředkování kontaktu na jiného občana ČR

podatelna

Ministerstvo vnitra na základě písemné žádosti občana staršího 15 let o zprostředkování kontaktu zprostředkuje kontakt s jiným občanem uvedeným v žádosti. Uvedený kontakt spočívá v písemném oslovení kontaktované osoby, po její jednoznačné… více ►

Obchodování s lidmi

obchodovani_s_lidmi

V rámci prevence a potírání obchodování s lidmi zveřejňujeme informace týkající se uvedené problematiky a programu podpory a ochrany obětí obchodování s lidmi. více ►

Nabytím cizího státního občanství se české již nepozbývá

paragrafy

V návaznosti na publikaci nového zákona o státním občanství ve Sbírce zákonů, zveřejňujeme základní informaci Ministerstva vnitra ohledně hlavních změn, které v oblasti státoobčanské agendy nový zákon, účinný od 1. ledna 2014, přináší. více ►

Doklad potvrzující státní občanství držitele

doklady

Zde naleznete seznam dokladů, které prokazují státní občanství České republiky a odkazy na postupy, kterými lze o vydání takových dokladů požádat. více ►

Informace o důchodovém zabezpečení v ČR

socialni_pojisteni

Od dne 1.1.1996 je zákonem č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění (úplné znění z pozdějších změn a doplnění v zákoně č. 233/1998 Sb. o důchodovém pojištění) umožněno vyplácení důchodů i osobám bez českého státního občanství a bez trvalého pobytu… více ►

CzechPOINT je k dispozici i na GK Sydney

czechpointlogo

Na Generálním konzulátu ČR v Sydney je zprovozněn systém CzechPOINT, který zásadně ulehčí vyřizování úředních záležitostí, takže třeba výpis z katastru nemovitostí, výpis z trestního, obchodního nebo živnostenského rejstříku získáte bez čekání a… více ►

Smlouva mezi Austrálií a Českou republikou o sociálním zabezpečení

duchodci

Dne 26.10.2009 byla podepsána smlouva mezi Austrálií a Českou republikou o sociálním zabezpečení. více ►

Navýšení počtu míst pro české občany ČR v programu pracovní dovolené s Novým Zélandem

new_zealand_thumb_1

Na základě výměny diplomatických nót došlo k navýšení kvóty (tj. celkového počtu víz, která mohou být v jednom kalendářním roce vydána) z 1000 na 1200 osob. více ►