english  česky 

rozšířené vyhledávání

Doklad potvrzující státní občanství držitele

doklady

Zde naleznete seznam dokladů, které prokazují státní občanství České republiky a odkazy na postupy, kterými lze o vydání takových dokladů požádat. více ►

Informace o důchodovém zabezpečení v ČR

socialni_pojisteni

Od dne 1.1.1996 je zákonem č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění (úplné znění z pozdějších změn a doplnění v zákoně č. 233/1998 Sb. o důchodovém pojištění) umožněno vyplácení důchodů i osobám bez českého státního občanství a bez trvalého pobytu… více ►

CzechPOINT je k dispozici i na GK Sydney

czechpointlogo

Na Generálním konzulátu ČR v Sydney je zprovozněn systém CzechPOINT, který zásadně ulehčí vyřizování úředních záležitostí, takže třeba výpis z katastru nemovitostí, výpis z trestního, obchodního nebo živnostenského rejstříku získáte bez čekání a… více ►

Smlouva mezi Austrálií a Českou republikou o sociálním zabezpečení

duchodci

Dne 26.10.2009 byla podepsána smlouva mezi Austrálií a Českou republikou o sociálním zabezpečení. více ►

Navýšení počtu míst pro české občany ČR v programu pracovní dovolené s Novým Zélandem

new_zealand_thumb_1

Na základě výměny diplomatických nót došlo k navýšení kvóty (tj. celkového počtu víz, která mohou být v jednom kalendářním roce vydána) z 1000 na 1200 osob. více ►

Důležité upozornění pro návštěvníky Nového Zélandu - režim vstupu/víza

auckland

V souvislosti s případy nevpuštění občanů ČR na území Nového Zélandu Ministerstvo zahraničních věcí ČR upozorňuje na skutečnost, že existence bezvízové dohody není zárukou povolení vstupu na Nový Zéland. více ►

Občanské a řidičské průkazy ČR

rp

Zastupitelské úřady ČR se administrativou OP a ŘP ČR nezabývají. více ►