english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Cestovní pas ČR

Zde naleznete informaci k náležitostem podání žádosti o vydání cestovního pasu ČR s biometrickými prvky

OBJEDNÁNÍ K PODÁNÍ ŽÁDOSTI O CESTOVNÍ PAS

Pro podání žádosti důrazně doporučujeme se předem objednat!

Podání žádosti o nový pas bez objednání je nadále možné, nicméně předchozí zanechání kontaktu na žadatele umožní pracovníkům konzulátu jej eventuálně kontaktovat předem, v případě technických obtíží systému.

Informace o cestovních pasech ČR s biometrickými prvky

Upozornění:
Žádosti o cestovní pas s platností na 10 let nelze v žádném případě nabírat poštou či prostřednictvím honorárních konzulátů ČR v Austrálii a na Novém Zélandu. Žadatel je povinen být osobně přítomen při podání žádosti přímo na Generálním konzulátu ČR v Sydney.

Zastupování na základě plné moci je vyloučeno.

Zákonná lhůta pro zpracování a vydání nového cestovního pasu je 120 dnů. V praxi se lhůta pohybuje mezi 1-2 měsící od data podání kompletní žádosti.

Stávající vydané cestovní pasy ČR zůstávají v platnosti po dobu v nich vyznačenou.

Zákon dále stanoví nový důvod skončení platnosti cestovního dokladu, a to uplynutím doby 3 měsíců ode dne změny příjmení občana, pokud k ní došlo v souvislosti s uzavřením manželství občana.

UPOZORŇUJEME, že ČR již nevydává tzv. pasy blesk (cestovní doklady bez biometrických údajů a strojově čitelné zóny). 

 

V případě dotazů nás kontaktujte na tel. čísle +61 2 95810111 nebo na e-mailové adrese - passports_sydney@mzv.cz

ZPŮSOB PODÁNÍ ŽÁDOSTI O CESTOVNÍ PAS ČR S BIOMETRICKÝMI PRVKY

Před cestou na zastupitelských úřad prosím kontaktujte generální konzulát ČR v Sydney za účelem sjednání termínu k podání žádosti. Podání žádosti o nový pas bez objednání je možné, nicméně předchozí zanechání kontaktu na žadatele umožní pracovníkům konzulátu jej eventuálně kontaktovat předem, v případě technických obtíží systému.

Při podání žádosti nový cestovní pas ČR s biometrickými prvky žadatel již nevyplňuje formulář žádosti, ale pracovníci našeho konzulátu ji předvyplní a vytisknou na základě předložených dokladů a žadatel ji pouze potvrdí svým podpisem.

Postup při zpracování žádosti o cestovní pas České republiky

 

  1. Kontaktujete generální konzulát v Sydney za účelem sjednání termínu k podání  žádosti (telefonicky na čísle: +61 2 9581 0111 nebo e-mailem na adrese: passports_sydney@mzv.cz)
  2. Žadatel se musí dostavit osobně za účelem podání žádosti na zastupitelský úřad ČR v Austrálii (velvyslanectví ČR v Canbeře nebo generální konzulát ČR v Sydney)
  3. K žádosti musí žadatel doložit buď platný cestovní doklad, občanský průkaz, nebo platné osvědčení o státním občanství ČR (ne starší jednoho roku). V případě, že cestovní doklad žadatele není platný a žadatel nemá platné osvědčení o státním občanství, je nutné o tento doklad nejdříve požádat. Žádost o cestovní doklad může být podána až poté, co je doklad o státním občanství zaslán
  4. UPOZORNĚNÍ:   Žadatel rovněž doloží jednu fotografii nestandardních  rozměrů 7cm x 5cm, pouze vyhotovenou  v lesklém provedení. Rozměr fotografie pro děti do 1 roku je 10cm x 10cm. Viz přílohy níže
  5. Při podání žádosti budou žadateli staršímu 12 let odebrány otisky prstů.   

Vyzvednutí cestovního dokladu

  1. Doklad lze osobně vyzvednout na úřadě, kde byla podána žádost (velvyslanectví ČR v Canbeře nebo generální konzulát ČR v Sydney).
  2. Doklad lze rovněž osobně vyzvednout na honorárním konzulátu.
  3. Držitel nového cestovního dokladu před převzetím dokladu odevzdá stávající cestovní doklad a podepíše potvrzení o převzetí nového cestovního dokladu.

Poplatky za podání žádosti o cestovní doklad jsou hrazeny při podání žádosti, platební kartou.

 


 Foto dospělý (PDF, 208 KB) Foto dítě do 1 roku (PDF, 998 KB)