english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Cestovní pas ČR

Zde naleznete informace k podání žádosti o vydání cestovního pasu ČR s biometrickými prvky

OBJEDNÁNÍ K PODÁNÍ ŽÁDOSTI O CESTOVNÍ PAS

 Žádáme klienty, aby se pro podání žádosti o pas  předem objednali.

 Objednávat se můžete telefonicky, na čísle +61 2 95 81 0100 nebo e-mailem: passports_sydney@mzv.cz

Při objednání prosím uvádějte vždy následující informace:

1) jméno, příjmení žadatele

2) kontaktní údaje (telefonní číslo a e-mail)

 

Informace o cestovních pasech ČR s biometrickými prvky

Upozornění:
Žádosti o cestovní pas nelze v žádném případě nabírat poštou či prostřednictvím honorárních konzulátů ČR v Austrálii a na Novém Zélandu. Žadatel je povinen být osobně přítomen při podání žádosti přímo na Generálním konzulátu ČR v Sydney.   V případě žadatelů  do 18 let se musí dostavit také zákonný zástupce dítěte. Dítě musí být též přítomno při podání žádosti

Zastupování na základě plné moci je vyloučeno.

Zákonná lhůta pro zpracování a vydání nového cestovního pasu je 120 dnů. V praxi se lhůta pohybuje mezi 1-2 měsící od data podání žádosti.

Stávající vydané cestovní pasy ČR zůstávají v platnosti po dobu v nich vyznačenou. Neplatný pas je třeba vždy odevzdat.

Zákon dále stanoví  jako důvod skončení platnosti cestovního dokladu, a to uplynutím doby 3 měsíců ode dne změny příjmení občana, pokud k ní došlo v souvislosti s uzavřením manželství občana.

 

V případě dotazů nás kontaktujte na tel. čísle +61 2 95810111 nebo na e-mailové adrese - passports_sydney@mzv.cz


ZPŮSOB PODÁNÍ ŽÁDOSTI O CESTOVNÍ PAS ČR S BIOMETRICKÝMI PRVKY

Před cestou na zastupitelských úřad prosím kontaktujte generální konzulát ČR v Sydney za účelem sjednání termínu k podání žádosti.

Při podání žádosti nový cestovní pas ČR s biometrickými prvky žadatel nevyplňuje formulář žádosti. Pracovníci našeho konzulátu ji předvyplní a vytisknou na základě předložených dokladů a žadatel ji pouze potvrdí svým podpisem.

Postup při zpracování žádosti o cestovní pas České republiky

 

 1. Kontaktujete Generální konzulát v Sydney za účelem sjednání termínu k podání  žádosti (telefonicky na čísle: +61 2 9581 0111 nebo e-mailem na adrese: passports_sydney@mzv.cz)
 2. Každý žadatel se musí dostavit osobně za účelem podání žádosti na zastupitelský úřad ČR v Austrálii (Velvyslanectví ČR v Canbeře nebo Generální konzulát ČR v Sydney)
 3. Za občana mladšího 15 let podává žádost zákonný zástupce. Přítomnost žadatele (dítěte) při podání žádosti je nezbytná.
 4. !! K žádosti musí žadatel doložit buď platný cestovní doklad, platný občanský průkaz nebo platné osvědčení o státním občanství ČR  (ne starší jednoho roku), případně listinu o udělení občanství (ne starší jednoho roku). V případě, že cestovní doklad žadatele není platný a žadatel nemá platné osvědčení o státním občanství, je nutné o tento doklad nejdříve požádat. Informace k podání žádosti naleznete zde. Žádost o cestovní doklad může být podána až poté, co je doklad o státním občanství  vyřízen.
 5. UPOZORNĚNÍ:   Žadatel rovněž doloží jednu fotografii nestandardních  rozměrů 5cm x 7cm (forma jako na kanadský pas), pouze vyhotovenou  v lesklém provedení. Rozměr fotografie pro děti do 1 roku je 10cm x 10cm. Viz přílohy níže.
 6. Při podání žádosti budou žadateli staršímu 12 let odebrány otisky prstů.   

Vyzvednutí cestovního dokladu

 1. Doklad lze osobně vyzvednout na úřadě, kde byla podána žádost (velvyslanectví ČR v Canbeře nebo Generální konzulát ČR v Sydney).
 2. Držitel nového cestovního dokladu před převzetím dokladu odevzdá stávající cestovní doklad a podepíše potvrzení o převzetí nového cestovního dokladu.
 3. Doklad lze rovněž osobně vyzvednout na honorárním konzulátu. K této varinatě je třeba přinést předklacenou obálku při podání žádosti a následně obětovně předplacenou obálku či uhradit poštovné při vyzvedávání na honorárním konzulátu).
 •   !! UPOZORNĚNÍ:  Pro možnost vyzvednutí pasu na honorárním konzulátu žadatel předloží při  podání žádosti o pas předem zakoupenou předplacenou obálku  nebo uhradí poštovné (lze hradit pouze v hotovosti) .
 • Hotovost - 18,- AUD (Austrálie) nebo 29,- AUD (Nový Zéland)
 • Předplacená obálka  - Pasy je možné zasílat  na honorární konzuláty pouze doporučenou poštou (Platinum express post). 

Poplatky za podání žádosti o cestovní doklad jsou hrazeny při podání žádosti, platební kartou. Poštovné lze uhradit pouze v hotovosti!

 


 Foto dospělý (PDF, 208 KB) Foto dítě do 1 roku (PDF, 998 KB)