english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Cestovní průkaz

Cestovní průkaz může Konzulát České republiky v Sydney vystavit pouze v naléhavých nouzových situacích, kdy žadatel potřebuje z vážných důvodů rychle cestovat do České republiky a nemá platný český cestovní pas, např. z důvodu odcizení nebo náhlé ztráty. Důvodem vydání může být i prošlý cestovní pas v době Covidu ( po 1.3.2020),  resp. nemožnost požádat o  nový cestovní doklad.

Cestovní průkaz může Konzulát České republiky v Sydney vystavit pouze v naléhavých nouzových situacích, kdy žadatel potřebuje z vážných důvodů rychle cestovat do České republiky a nemá platný český cestovní pas, např. z důvodu odcizení nebo náhlé ztráty. Důvodem vydání může být i prošlý cestovní pas v době Covidu (po 1.3.2020),  resp. nemožnost požádat o  nový cestovní doklad, např. v případě žadatelů z Nového Zélandu

Tento doklad muže být vystaven pouze občanům ČR a je určen pro přímou cestu z Austrálie/Nového Zélandu do ČR., resp. z Nového Zélandu do Austrálie. Doba jeho platnosti je stanovena dle plánovaného data návratu do ČR,  nebo dle aktuální situace žadatele, maximálně však na 6 měsíců ode dne vystavení.

Žádost o cestovní průkaz se podává na  GK Sydney případně na honorárním konzulátu v Austrálii nebo na Novém Zélandu. Honorární konzulát vydává  náhradní cestovní doklad až po předchozí konzultaci s Generálním konzulátem v  Sydney.

Pro žádost o náhradní cestovní průkaz kontaktujte prosím  nejlépe Generální konzulát v Sydney na emailu consular_sydney@mzv.czv.   Následně budete kontaktováni a případně vyzváni k doplnění informací.  Budete vyzváni k zaslání  informace k Vaším českým dokladům potvrzujících Vaše české občanství (osvědčení o státním občanství ČR,  cestovní pas, občanský průkaz).  V případě ztráty dokladů  je nutno přiložit potvrzení o ztrátě či zničení cestovního dokladu (policejní zpráva, event. čestné prohlášení).

 

Za vystavení cestovního průkazu je třeba uhradit správní poplatek ve výši 400 Kč tj. (v přepočtu cca 25-28 AUD dle aktuálního kurzu)