english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

!Aktualizace - COVID 19 - Platnost cestovních dokladů pro podání žádosti o nový cestovních doklad

Vzhledem k  dlouhotrvajícím covidovým restrikcím  v Austrálii a na Novém Zélandu,  je českým občanům, jimž  platnost cestovního pasu  skončila po 1. březnu 2020, umožněno požádat o  nový cestovní pas na GK Sydney nebo VV Canberra bez nutnosti předložení osvědčení o státním občanství. 

Občanům, kterým v období od vyhlášení nouzového stavu v ČR, tj. po 1. březnu 2020, vypršela platnost  cestovního pasu, bylo na základě rozhodnutí Ministerstva vnitra povoleno žádat o nový cestovní doklad na GK Sydney a VV Canberra bez toho, aniž by museli předkládat aktuální osvědčení o státním občanství. 

Pokud Vám v uvedené době (po 1.3.2020) skončila platnost  pasu, pak jakmile  bude cestování  do NSW a zpět do Vašeho bydliště  opět umožněno, doporučuje  podání žádosti o vydání nového cestovního pasu neodkládat. Další prodloužení lhůty  a vývoj situace  nelze předjímat. Termín pro předložení takových žádostí je  nyní  stanoven  nejpozději do 30.  dubna 2022.  Jedná se však o opatření prozatímního charakteru.

Českým občanům, kteří  nemají platný cestovní doklad pro cestu do Austrálie na Generální konzulát v Sydney (zejména v případě cest z Nového Zélandu), bude vystaven jednorázový náhradní cestovní průkaz pro cestu za účelem podání žádosti o nový doklad. Generální konzulát umožní přijímání žádostí o nové cestovní doklady v případě potřeby i mimo úřední hodiny. 

S žádostí o náhradní cestovní doklad nás prosím kontaktujte na  emailové adrese:  consular_sydney@mzv.cz.

Bližší informace k vydávání cestovních pasů mohou být poskytnuty pracovníky Generálního konzulátu na e-mailové adrese: passports_sydney@mzv.cz.