english  česky 

rozšířené vyhledávání

Cestovní a další osobní doklady ČR

Zde najdete informace o cestovních dokladech, občanských průkazech a řidičských průkazech.

Aktualizace - COVID 19 - Platnost cestovních dokladů pro podání žádostí o vystavení nových cestovních dokladů - (nejpozději do 31.10.2021)

x2013_08_23

V souvislosti se situací ovlivněnou pandemií COVID19 byla opět prodloužena lhůta, ve které mohou žadatelé podávat žádost o nový cestovní doklad i poté, co jeho platnost skončila, bez nutnosti předložení osvědčení o státním občanství. Vzhledem k… více ►

Cestovní pas ČR

pasy

Zde naleznete informaci k náležitostem podání žádosti o vydání cestovního pasu ČR s biometrickými prvky více ►

Cestovní průkaz

pasy

Cestovní průkaz může Konzulát České republiky v Sydney vystavit pouze v naléhavých nouzových situacích, kdy žadatel potřebuje z vážných důvodů rychle cestovat do České republiky a nemá platný český cestovní pas, např. z důvodu odcizení nebo… více ►

Občanské a řidičské průkazy ČR

rp

Zastupitelské úřady ČR se administrativou OP a ŘP ČR nezabývají. více ►