english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Informace k výplatě důchodů prostřednictvím České správy sociálního zabezpečení

Zde naleznete informace ke způsobu  vyplácení důchodu do zahraničí a odkazy  na formulář Potvrzení o žití. 

V době pandemie Covid- 19 umožňovala Česká správa sociální zapezpečení  zjednodušené zasílání Potvrzení o žití  (bez úředně ověřeného podpisu žadatele)  e-mailem. Tato výjimka platí pouze do  30.6.2022. Od 1.7.2022 bude opětovně nutné zasílat  potvrzení o žití standartním způsobem, tedy (obvykle) poštou s úředně ověřeným podpisem.

Potvrzení o žití se zasílá:

Poštou na adresu: Česká správa sociálního zabezpečení, Oddělení výplat do zahraničí, Křížová 25, 225 08 Praha 5, Česká republika

Vlastnoruční podpis klienta na tiskopisu Potvrzení o žití musí být úředně ověřen, dále musí být uvedeno zejména datum vystavení (resp. ověření) a razítko příslušného úřadu (blíže viz vysvětlivky na formuláři).

V případě, že vlastníte " kvalifikovaný elektronický podpis" je možné zasílat podespaný formulář e-mailem.  Bližsí informace naleznete na webových stránkách ČSSZ zde.

 

Ověření podpisu na formuláři lze  vyřídit na Generálním konzulátu v Sydney, připadně na některém z honorárních konzulátů  ČR v Austrálii nebo na Novém Zélandu. Ověření podpisu na formuláři Potvrzení o žití se provádí zdarma. Žadatel se musí dostavit osobně.

Ověření podpisu  je též možné zajistit prosřednictvím Justice of the Peace nebo u  notáře

 

Důchody jsou zasílány přímo převodem na účet. V důsledku tohoto může dojít k účtování poplatků za převod na vrub majitele účtu (poplatky za příjem zahraniční platby, vedení účtu apod., což reálnou výši důchodu o tyto poplatky sníží). Výše a druh poplatků závisí na dohodě majitele účtu a banky, u které je účet veden.

 

 

Aktuální formulář Potvrzení o žití je ke stažení v příloze.  Potvrzeni o ziti (PDF, 34 KB)

 Formulář je také možné vyplnit  online  a následně vytisknout.

 Přehledné informace k výplatě důchodů do zahraničí naleznete  na webových stránkách České správy sociálního zabezpečení zde.