english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Žádost o duplikát matričního dokladu

Zde najdete informace, jak získat duplikát matričního dokladu (rodného, oddacího nebo úmrtního listu).

Máte-li zájem o zaslání formulářů (dají se rovněž stáhnout z této stránky ze seznamu příloh na konci stánky), zašlete nám laskavě dopis, email nebo fax, ve kterém uvedete stručně Vaši situaci (místo narození, jaké české (československé) doklady máte, v případě narození v zahraničí, jaké české doklady mají Vaši rodiče) a Vaši poštovní adresu a telefonní číslo. Formuláře a instrukce Vám poté rádi zašleme.

Podklady k vydání duplikátu českého matričního dokladu:

  1. Všechny formuláře čitelně vyplněné. Pokud je dítě nezletilé, vyplňuje a podepisuje formuláře rodič nebo zákonný zástupce
  2. Vyplněný přiložený formulář "Žádost o duplikát matričního dokladu"

Poplatky za vydání českého rodného listu

  1. Vystavení duplikátu matričního dokladu (153a)

Výše poplatků vám bude sdělena až po obdržení a zkontrolování veškeré zaslané dokumentace.

V případě, že si přejete vystavený doklad zaslat poštou, přiložte předplacenou obálku Registered nebo Express post.

Veškeré fotokopie a podpisy na formulářích musí být ověřeny příslušným konzulárním pracovníkem, honorárním konzulem nebo Justice of Peace (J.P. s úředním razítkem a číslem) nebo Notary Public.

přílohy

Duplikat_matricniho_dokladu 35 KB DOC (Word dokument) 14.11.2013