english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Žádost o duplikát matričního dokladu

Zde najdete informace, jak získat duplikát matričního dokladu (rodného, oddacího nebo úmrtního listu).

Máte-li zájem o zaslání formulářů (dají se rovněž stáhnout z této stránky ze seznamu příloh na konci stánky), zašlete nám laskavě email, ve kterém uvedete stručně Vaši situaci (místo narození, jaké české (československé) doklady máte, v případě narození v zahraničí, jaké české doklady mají Vaši rodiče) a  Vaše kontaktní údaje (včetně telefonního čísla). Formuláře a instrukce Vám poté rádi zašleme emailem.

Podklady k vydání duplikátu českého matričního dokladu:

  1. Všechny formuláře čitelně vyplněné. Pokud je dítě nezletilé, vyplňuje a podepisuje formuláře rodič nebo zákonný zástupce
  2. Vyplněný přiložený formulář "Žádost o duplikát matričního dokladu"
  3.  Vyplněný přiložený  formulář "Souhlas se zpracování osobních údajů"

Poplatek za vydání  duplikátu vydání českého rodného, oddacího nebo úmrtního  listu je 300 Kč.  Aktuální výši poplatků v australských dolarech naleznete zde (položka 153a sazebníku).

Výše poplatků vám bude sdělena až po obdržení a zkontrolování veškeré zaslané dokumentace.

V případě, že si přejete vystavený doklad zaslat poštou, přiložte předplacenou obálku Registered nebo Express post. V případě žadatelů z Nového Zélandu bude způsob  platby za poštovné sdělen  žadateli emailem.

Veškeré fotokopie a podpisy na formulářích musí být ověřeny příslušným konzulárním pracovníkem, honorárním konzulem nebo Justice of Peace (J.P. s úředním razítkem a číslem) nebo Notary Public.

přílohy

Duplikat_matricniho_dokladu 35 KB DOC (Word dokument) 14.11.2013

Souhlas se zpracováním osobních údajů 35 KB DOC (Word dokument) 1.2.2021

Konzulární poplatky - květen 2022 36 KB XLS (Excel tabulka) 2.6.2022