english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Žádost o vystavení českého oddacího listu

Zde naleznete informace a formuláře nutné pro zápis manželství a vystavení českého oddacího listu.

Podklady k vydání českého oddacího listu:

 1. Všechny formuláře čitelně vyplněné
 2. Doklad o státním občanství ČR - pokud jej nemáte, můžete o něj požádat v žádosti o vydání dokladu o státním občanství ČR.
 3. Vyplněný formulář Zápis manželství (PDF, 191 KB).
 4. Cizozemský oddací list ve formě úplného matričního výpisu ověřený formou Apostille a jeho překlad do češtiny.
 5. Kopii českého rodného listu žadatele; jsou-li oba snoubenci českými státními občany, vyžadují se české rodné listy obou snoubenců.
 6. Český úmrtní list bývalého manžela/ky, jestliže občan uzavřel manželství jako vdovec/vdova, pokud k úmrtí došlo v zahraničí, je nutno úmrtní list opatřit vyšším ověřením - apostilou, a překladem. 
 7. V případě, že jste rozvedená/ý je třeba předložit i český rozvodový rozsudek předchozího manželství popř. pokud rozvod Vašeho předchozího manželství proběhl v AUS, nutno doložit rozvodový rozsudek s vyšším ověřením - apostilou, a překladem. K dokladu o rozvodu v Austrálii před datem 14.04.1986 musí být připojený rozsudek Nejvyššího soudu ČR o uznání cizího rozhodnutí.
 8. V případě, že žena žádá o zápis nového příjmení v mužském tvaru (bez koncovky -ová) -  vyplňte tento formulář.
 9. Kopii cestovního dokladu nebo dokladu totožnosti manžela/ky a vyplněný formulář Souhlas s kopií cestovního pasu (viz příloha)
 10. V případě, že jste držitelem cizozemského  občanství - přiložte kopii daného dokumentu
 11. Vyplněný formulář - souhlas se zpracováním osobních údajů,  s uvedením Vašich kontaktů.

Poplatky za vydání českého oddacího listu

 1. Zápis manželství do Zvláštní matriky a vystavení oddacího listu
 2. Ověření správnosti překladu cizozemského oddacího listu
 3. Ověření kopie cizozemského oddacího listu

Výše poplatků vám bude sdělena až po obdržení a zkontrolování veškeré zaslané dokumentace.

V případě, že si přejete vystavený doklad zaslat poštou, přiložte předplacenou obálku Registered nebo Express post.

Veškeré fotokopie a podpisy na formulářích musí být ověřeny příslušným konzulárním pracovníkem, honorárním konzulem nebo Justice of the Peace (J.P. s úředním razítkem a číslem) nebo Notary Public.

přílohy

Zápis manželství 190 KB PDF (Acrobat dokument) 21.3.2019

Souhlas s kopií CP 22 KB DOC (Word dokument) 3.2.2020

manzelstvi_ova 53 KB PDF (Acrobat dokument) 15.11.2013

Souhlas se zpracováním osobních údajů 35 KB DOC (Word dokument) 1.2.2021

Zápis do knihy manž. - Žádost o zápis v příjmení v... 27 KB DOCX (FILE_TYPE_DOCX) 9.11.2021