english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Žádost o vystavení českého rodného listu

Zde naleznete informace a formuláře nutné ke zjištění st. občanství dítěte a  následnému  zápisu narození a vystavení českého rodného listu.

Podklady k zápisu narození dítěte a vydání českého rodného listu:

 1. Všechny formuláře čitelně vyplněné. Pokud je dítě nezletilé, vyplňuje a podepisuje formuláře rodič nebo zákonný zástupce.
 2. Při žádosti o rodný list dítěte kopii platného cestovního pasu nebo občanského průkazu matky a otce žadatele/ky (nebo jiný doklad o státním občanství ČR  alespoň jednoho z rodičů)
 3. Vyplněné formuláře: Žádost o zápis narození, Žádost o  zjištění státního občanství a Dotazník ke zjištění státního občanství  Souhlas se zpracováním osobních údajů a Souhlas s pořízením kopie cestovního pasu
 4. Cizozemský rodný list ve formě úplného matričního výpisu ověřený formou Apostille a jeho překlad do češtiny
 5. Kopii českého rodného listu matky/otce žadatele/ky
 6. Kopii oddacího listu rodičů žadatele/ky pokud jsou oddáni
 7. Kopii platného cestovního pasu nebo občanského průkazu matky a otce žadatele/ky
 8. Kopie platných identifikačních dokladů žadatele/ky
 9.  při žádosti o rodný list dítěte
 10. Je-li rodič dítěte rozvedený, český rozvodový rozsudek s doložkou o nabytí právní moci
 11. Je-li rodič dítěte ovdovělý, český úmrtní list předchozího manžela nebo rozsudek soudu.
 12. V případě, že si rodič přeje zápis křestního jména dítěte v českém tvaru, vyplní toto prohlášení
 13. Pokud je dítě ženského pohlaví je možné zapsat jeho příjmení v mužském tvaru (tj. bez koncovky -ová). V takovém případě  vyplní  žádost o zápis příjmení do knihy narození v mužském tvaru 

             Poplatky za vydání českého rodného listu

 1. Osvědčení o státním občanství ČR - 300,- Kč
 2. Zápis narození do Zvláštní matriky a vystavení rodného listu  - 200,- Kč
 3. Ověření správnosti překladu cizozemského rodného listu - 300,- Kč za jednu stranu
 4. Ověření kopie cizozemského rodného listu - 300,- Kč za jednu stranu

Výše poplatků  a pokyny k platbě Vám bude sděleny  po obdržení a zkontrolování veškeré zaslané dokumentace. 

V případě, že si přejete vystavený doklad zaslat poštou, přiložte předplacenou obálku Registered nebo Express post. V případě zasílání na Nový Zéland bude třeba  uhradit poštovné.

Veškeré fotokopie a podpisy na formulářích musí být ověřeny příslušným konzulárním pracovníkem, honorárním konzulem nebo Justice of Peace (J.P. s úředním razítkem a číslem) nebo Notary Public.

 

přílohy

Zápis narození_19 185 KB PDF (Acrobat dokument) 22.3.2019

Souhlas s kopií CP 22 KB DOC (Word dokument) 3.2.2020

Souhlas se zpracováním osobních údajů 35 KB DOC (Word dokument) 1.2.2021

Prohlášení o zápisu jména s háčky a čárky 27 KB DOC (Word dokument) 18.3.2021

Žádost o zápis příjmení v mužském tvaru -nezl. 1. zápis 28 KB DOCX (FILE_TYPE_DOCX) 9.11.2021

Žádost ke zjištění státního občanství - OSO 180 KB PDF (Acrobat dokument) 4.2.2021

Dotazník ke zjištění státního občanství 189 KB PDF (Acrobat dokument) 10.2.2021

Žádost o zápis narození 33 KB DOCX (FILE_TYPE_DOCX) 9.11.2021

Souhlas s pořízením kopie cestovního dokladu 22 KB DOC (Word dokument) 7.3.2022