english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Důležité upozornění pro návštěvníky Nového Zélandu - režim vstupu/víza

V souvislosti s případy nevpuštění občanů ČR na území Nového Zélandu Ministerstvo zahraničních věcí ČR upozorňuje na skutečnost, že existence bezvízové dohody není zárukou povolení vstupu na Nový Zéland.

Držitelé platných cestovních pasů České republiky mohou cestovat na Nový Zéland bez víz na dobu maximálně 3 měsíců pobytu.

V souvislosti s případy nevpuštění občanů ČR na území Nového Zélandu Ministerstvo zahraničních věcí ČR upozorňuje na skutečnost, že existence bezvízové dohody není zárukou automatického povolení vstupu na Nový Zéland. Čeští občané cestující v rámci bezvízového styku jsou při vstupu do země podrobeni hraniční kontrole a musejí splňovat následující požadavky:

  • být v dobrém zdravotním stavu a být trestně bezúhonní,
  • mít cestovní pas platný ještě nejméně tři měsíce po dni odcestování z Nového Zélandu,
  • doložit, že mají k dispozici takové množství finančních prostředků, které jsou dostatečné k uhrazení nákladů spojených s pobytem (minimálně NZ$ 1.000 na každý měsíc pobytu na Novém Zélandu). Za patřičný doklad se považuje jedna z následujících forem: hotovost, cestovní šeky, kreditní karta s výpisem z bankovního účtu nebo potvrzení o převodu peněz do některé novozélandské banky,        
  • předložit zaplacenou zpáteční letenku nebo letenku do země, do které jsou oprávněni vstoupit,
  • cestovat za účelem turismu nebo krátkodobého studia, tzn. že účelem pobytu je rekreace, návštěva přátel či rodiny nebo studium (kurz v délce maximálně tří měsíců).

MZV ČR upozorňuje české občany, že pro pobyt na dobu delší než 3 měsíce a pro pobyt za účelem zaměstnání nebo jiné výdělečné činnosti, neplacené práce nebo studia, je třeba si předem opatřit příslušná víza. S těmito žádostmi se lze obracet na https://www.immigration.govt.nz/new-zealand-visas, kde je umístěna také informace o programu Working Holiday Scheme, do kterého je ČR zapojena. Bližší informace lze rovněž získat na internetové stránce Konzulátu ČR v Sydney na adrese www.mzv.cz/sydney.

Generální konzulát ČR v Sydney obdržel dopis od New Zealand Immigration s doporučením pro usnadnění cest těch občanů ČR, kteří cestují na Nový Zéland bez dostatečného množství finančních prostředků a náklady na krytí svého pobytu plánují doložit potvrzením od novozélandského sponzora. Z tohoto dopisu vyplývá, že není v možnostech imigrační služby při vstupu na Nový Zéland ověřit platnost a věrohodnost předloženého dokladu a přijmout ho tak jako důkaz o zajištění nákladů pobytu. V zájmu zabránění komplikací, které by občana ČR v tomto případě čekaly a které spočívají minimálně ve značném časovém prodlení při hraniční kontrole a v krajním případě i v odmítnutí předloženého potvrzení i z toho vyplývajícího odmítnutí vstupu, doporučuje novozélandská strana požádat si v těchto případech o návštěvnické vízum prostřednictvím výše uvedeného kontaktu. Vydávající úřad má možnost a kompetenci prověřit předkládané pozvání a po vydání víza se velmi minimalizuje možnost, že jeho držitel nebude na území Nového Zélandu vpuštěn.

S platností od listopadu 2016 přecházejí novozélandské úřady na eVisas, tj. udělování elektronických víz bez vylepování štítku do cestovních dokladů. U všech žádostí, které jsou podány on-line, bude úspěšným žadatelům zaslána pouze elektronická informace o udělení víza. Orgány, které budou potřebovat ověřit skutečnost, zda osobě bylo uděleno vízum, tak mohou učinit elektronicky (viz https://www.immigration.govt.nz/about-us/our-online-systems/visaview). Informace o vízech a žádostech pro jejich žadatele je možné zajistit prostřednictvím Visa Verification Service: https://www.immigration.govt.nz/about-us/our-online-systems/visa-verification-service.  

Obecná přihlašovací povinnost neexistuje.

Registrace turistů, přijíždějících na území Nového Zélandu, probíhá po příletu. Úředník ministerstva přistěhovalectví registruje návštěvníky po vyplnění formuláře New Zealand Arrival Card, v němž každý návštěvník uvádí kromě osobních údajů rovněž místo pobytu na Novém Zélandu a předpokládanou dobu pobytu. Pokud imigrační úředník shledá, že turista necestuje na Nový Zéland pouze za účelem rekreace či krátkodobého studia, nevystaví turistické povolení. Návštěvníkovi bude odepřen vstup do země a bude nucen odcestovat prvním možným letadlem.

POVOLENÍ K TRVALÉMU POBYTU, OBČANSTVÍ NOVÉHO ZÉLANDU – informace k dokladům

I. Převod povolení k trvalému pobytu (PERMANENT RESIDENT VISA) do nového pasu!!

Při získání nového pasu ČR je potřeba předložit nový a starý cestovní doklad spolu s formulářem a poplatkem na nejbližší pobočce Ministerstva  Nového Zélandu pro přistěhovalectví, aby Vám bylo Vaše vízum převedeno do nového pasu. Více ZDE

Jakmile bude převedení povolení k trvalému pobytu zajištěno, je potřeba vrátit starý cestovní doklad Generálnímu konzulátu v Sydney.

II. Občanství  NOVÉHO ZÉLANDU

Jestliže získáte občanství Nového Zélandu, můžete se rozhodnout, zda budete vlastnit jak cestovní doklad ČR, současně s cestovním dokladem Nového Zélandu, nebo POUZE cestovní doklad ČR. V případě, že si ponecháte pouze cestovní doklad ČR, a budete s ním na Nový Zéland cestovat, máte povinnost poté, co získáte občanství Nového Zélandu, opatřit Váš stávající cestovní doklad ČR doložkou, která deklaruje, že jste občanem Nového Zélandu. Více ZDE