english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Pracovní dovolená v ČR pro občany Nového Zélandu

Informace pro občany Nového Zélandu, kteří se chtějí zapojit do programu pracovní dovolené je k dispozici v anglické verzi našich webových stránek.

Informace pro občany Nového Zélandu, kteří se chtějí zapojit do programu pracovní dovolené v souladu s Dohodou o programu pracovní dovolené mezi vládou České republiky a vládou Nového Zélandu podepsanou dne 11. října 2004 v Praze (dále "Dohoda") je k dispozici v anglické verzi našich webových stránek.

Obecné podmínky pro zapojení do programu pracovní dovolené

Abyste mohli požádat o vydání dlouhodobého víza na základě Dohody, musíte splňovat následující podmínky:

· jste občanem Nového Zélandu s trvalým pobytem na Novém Zélandu;

· hodláte strávit dovolenou v České republice s tím, že zaměstnání zde bude spíše vedlejším než hlavním účelem pobytu,

· v době podání žádosti o vízum jste ve věku mezi osmnácti (18) a třiceti (30) lety včetně;

· při cestě do ČR Vás nebudou doprovázet děti;

· jste držitelem platného novozélandského cestovního pasu.

Vízový úřad, podání žádosti a její náležitosti

Příslušným vízovým úřadem k podání žádosti o vydání dlouhodobého víza (čl. 5 Dohody) je Generální konzulát České republiky v Sydney.

169 Military Road

Dover Heights

Sydney NSW

Web: www.mzv.cz/sydney

E-mail: sydney@embassy.mzv.cz

Kontaktní telefon: + 61 2 9371 0860 Fax. + 61 2 9371 9635

Žádost lze podat pouze tomuto úřadu, v zásadě osobně žadatelem, případně poštou. Upozorňujeme, že vízový úřad si v případě potřeby může vyžádat Vaši osobní přítomnost.V případě, že si přejete, aby Vám byl Váš pas doručen zpět kurýrní službou, musíte o to písemně požádat. Tuto službu jste povinni uhradit. V ostatních případech Vám budou dokumenty vráceny doporučenou poštovní zásilkou. Za účelem zaslání dokumentů doporučenou poštou tzv. International Registered Post je nutné společně se žádostí zaslat i International Registered Post obálku s Vaší předvyplněnou zpáteční adresou. Generální konzulát České republiky v Sydney nenese odpovědnost za dokumenty ztracené poštou.

Od 1. prosince 2007 je možno o vízum požádat rovněž na zastupitelských úřadech České republiky v Berlíně, Paříži nebo v Londýně. Kontaktní údaje jsou k nalezení na www.mzv.cz.

K řádně vyplněné žádosti o udělení víza (formulář žádosti o české vízum si můžete ztáhnout ZDE ) musíte kromě platného novozélandského cestovního pasu předložit:

· zpáteční jízdenku resp. letenku, (tj. letenku k vycestování z území České republiky), nebo částku odpovídající ceně zpáteční letenky na Nový Zéland, a to ve výši 40.000,- Kč (případně ekvivalent této částky v jiné měně),

· prostředky k úhradě životních nákladů po dobu pobytu na území ČR; za dostatečné prostředky se pro účely provádění Dohody považují prostředky ve výši nejméně 70.000 Kč (případně ekvivalent této částky v jiné měně),

· podepsané prohlášení o tom, že jste nebyl odsouzen pro trestný čin na území Nového Zélandu, (formulář čestného prohlášení si lze ztáhnout ZDE

· 2 fotografie,

· doklad o zdravotním pojištění, které uhradí náklady léčení v souvislosti s úrazem nebo náhlým onemocněním na území České republiky, včetně nákladů spojených s převozem nemocného nebo ostatků zemřelého, po dobu pobytu na území České republiky;

Pozn. Není-li používána kurýrní služba je potřeba přiložit i jednu doporučenou obálku International Registered Post s Vaší zpáteční adresou.

Finanční prostředky je možno doložit předložením hotovosti, cestovních šeků, kreditní karty nebo bankovního výpisu z Vaší banky.

Účel pobytu na území České republiky vyznačte v tiskopise žádosti o udělení českého víza v rubrice 29 Jiné důvody slovy "Pracovní dovolená (Working Holiday)".

Při vyznačení víza do Vašeho pasu vybere Generální konzulát České republiky v Sydney vízový poplatek 2500,-Kč (dle aktuálního směnného kurzu se jedná o cca 150 AUD)

Uvedenou částku lze uhradit v hotovosti, formou Money order nebo bankovním šekem. Uvedené způsoby platby lze realizovat výhradně v australských dolarech.

Vízový úřad Vám při vyznačení víza, které je vydáváno s dobou platnosti na 12 měsíců, vydá pro případné využití v České republice písemnou informaci o podmínkách Vašeho

pobytu na území České republiky. Tato informace Vám v praxi může usnadnit případné jednání s českými zaměstnavateli.

Vízum udělené v rámci programu pracovní dovolené podle Dohody nelze prodloužit a nelze jej vydat opakovaně téže osobě.

V případě, že Vaše žádost o udělení víza bude doručena po vyčerpání limitu víz udělovaných v daném kalendářním roce, budete o této skutečnosti informováni vízovým úřadem, který vám navrhne možnost vyřízení Vaší žádosti v následujícím kalendářním roce.

Specifické podmínky pobytu a zaměstnání na území ČR

V průběhu pobytu na území České republiky v rámci programu pracovní dovolené:

· Můžete být v České republice zaměstnán bez pracovního povolení po dobu nejvýše jednoho roku, přičemž nemůžete být během svého pobytu zaměstnán trvale a nesmíte pracovat pro téhož zaměstnavatele déle než 3 měsíce. Žádné další specifické podmínky splňovat nemusíte. Písemně informovat příslušný úřad práce o Vašem nástupu do zaměstnání je povinen v souladu s českými právními předpisy Váš zaměstnavatel.

· Můžete se zapsat do jednoho nejvýše tříměsíčního vzdělávacího nebo studijního kurzu.

Upozorňujeme, že jste v průběhu svého pobytu povinen dodržovat právní předpisy platné na území České republiky a dodržovat podmínky stanovené Dohodou Mimo jiné jste povinen splnit povinnost hlášení pobytu u oddělení cizinecké policie v místě ubytování ve lhůtě a způsobem stanoveným zákonem č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, v platném znění (text zákona lze nalézt ZDE ).

Text Dohody o programu pracovní dovolené mezi vládou Českou republiky a vládou Nového Zélandu je k nahlédnutí ZDE.

přílohy

NZ Dohoda o WHS česky 51 KB DOC (Word dokument) 22.10.2008