english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Genealogické rešerše

Informace pro žadatele o genealogickou rešerši.

Nejdůležitějším pramenem pro genealogické rešerše jsou matriky, které jsou uloženy podle regionů ve státních oblastních archivech. Matriky vedené po roce 1920 jsou dosud uloženy na příslušných matričních úřadech. O židovské matriky pečuje Národní archiv v Praze, vojenské matriky jsou ve Vojenském ústředním archivu. Pražské matriky se nacházejí v Archivu hlavního města Prahy a brněnské matriky jsou prozatím uloženy v Archivu města Brna. V nejbližší době se počítá s jejich delimitací do Moravského zemského archivu.

Žadatel o rešerši se může se svým dotazem obrátit buď přímo na příslušný archiv, nebo pokud neví, kde by se požadované informace mohly nacházet, na odbor archivní správy MV, který žádost postoupí příslušnému archivu k vyřízení. Pro to, aby mohla být matriční rešerše zahájena, je nezbytné uvést jméno, příjmení hledané osoby, datum narození (úmrtí nebo sňatku) a především místo. Pokud žadatel disponuje rodinnými dokumenty, je vhodné zaslat spolu se žádostí i jejich kopie. Přes veškeré úsilí archivářů, kteří často pracují se zkomolenými jmény a názvy lokalit, je v některých případech výsledek šetření negativní. Čekací doba na vyřízení se v současné době pohybuje v rozmezí 1 roku podle možností archivů.

Archivní rešerše prováděné ve veřejných archivech ČR jsou zpoplatňovány podle Ceníku služeb poskytovaných veřejnými archivy, který je součástí vyhlášky č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě (zákon č. 499/2004 Sb.) a o změně některých zákonů. Pro orientaci se uvádějí některé položky z ceníku:

Ceny rešerší:

· jednoduchá rešerše /1 hodina výkonu/ založená na excerpci 1-2 archivních zdrojů = 206,- Kč

· náročná rešerše /1 hodina výkonu/ založená na excerpci 3 - 5 archivních zdrojů = 350,- Kč

· náročná kombinovaná rešerše /1 hodina výkonu/ založená na excerpci 6 a více archivních a mimoarchivních zdrojů = 440,- Kč

Kancelářská práce, manipulační poplatky:

· kancelářská práce /1 hodina výkonu/ = 60,- Kč

· balné - zásilky v balících = 20,- Kč

· balné - zásilky v obálkách do 1 kg = 10,- Kč

Poštovné je účtováno podle platného sazebníku České pošty.

Ceny za reprodukce archiválií (výběr):

· elektrografické kopírování černobílé (Kč/1 list) jednostranné z volných listů = 9,- Kč (A4), 13,- Kč (A3)

· elektrografické kopírování černobílé (Kč/1 list) jednostranné z vázaných listů = 10,- Kč (A4), 14,- Kč (A3)

· elektrografické kopírování černobílé (Kč/1 list) oboustranné z volných listů = 12,- Kč (A4), 25,- Kč (A3)

· elektrografické kopírování černobílé (Kč/1 list) oboustranné z vázaných listů = 13,- Kč (A4), 28,- Kč (A3)

· elektrografické kopírování barevné (Kč/1 list) jednostranné z volných listů = 48,- Kč (A4), 72,- Kč (A3)

· elektrografické kopírování barevné (Kč/1 list) jednostranné z vázaných listů = 55,- Kč (A4), 78,- Kč (A3)

· elektrografické kopírování barevné (Kč/1 list) oboustranné z volných listů = 74,- Kč (A4), 120,- Kč (A3)

· elektrografické kopírování barevné (Kč/1 list) oboustranné z vázaných listů = 90,- Kč (A4), 134,- Kč (A3)

Pokud zájemce studuje přímo v badatelně archivu, může požádat o povolení použít vlastní reprodukční prostředky, což bývá zpravidla umožněno. V tomto případě nejsou kopie zpoplatňovány.

Informace o archivech ČR, archivní legislativě včetně ceníku a adresách archivů lze najít na webových stránkách České archivní společnosti www.cesarch.cz a Ministerstva vnitra www.mvcr.cz.

Kontaktní místa:

V případě, že žadatel neví, na který archiv se obrátit přímo, je třeba kontaktovat:

Odbor archivní správy Ministerstva vnitra tel.: 00420 974 835 080

Milady Horákové 133 fax: 00420 233 320 274

166 21 Praha 6 E-mail: arch3@mvcr.cz

Česká republika

Pro genealogické rešerše v lokalitách nacházejících se na území středních Čech je třeba kontaktovat:

Státní oblastní archiv v Praze tel.: 00420 974 847 267

Archivní 4 fax: 00420 974 847 357

149 00 Praha 4 E-mail: soapha2@mvcr.cz

Česká republika

Pro genealogické rešerše v lokalitách nacházejících se na území západních Čech je třeba kontaktovat:

Státní oblastní archiv v Plzni tel: 00420 377 236 263

Sedláčkova 44, p.p. 312 fax: 00420 377 327 269

306 12 Plzeň E-mail: podatelna@soaplzen.cz

Česká republika

Pro genealogické rešerše v lokalitách nacházejících se na území jižních Čech je třeba kontaktovat:

Státní oblastní archiv v Třeboni tel.: 00420 384 721 128

379 11 Třeboň - zámek fax: 00420 384 721 346

Česká republika E-mail: soatb@tiscali.cz

Pro genealogické rešerše v lokalitách nacházejících se na území severních Čech je třeba kontaktovat:

Státní oblastní archiv v Litoměřicích tel.: 00420416 724 492

Krajská 1 fax: 00420 416 735 373

412 74 Litoměřice E-mail: info@soalitomerice.cz

Česká republika

Pro genealogické rešerše v lokalitách nacházejících se na území východních Čech je třeba kontaktovat:

Státní oblastní archiv v Zámrsku tel.: 00420 465 481 202

zámek 1 fax: 00420 465 481 201

565 43 Zámrsk E-mail: soazam@raz-dva.cz

Česká republika

Pro genealogické rešerše v lokalitách nacházejících se na území jižní Moravy je třeba kontaktovat:

Moravský zemský archiv v Brně tel.: 00420 545 534 301, 00420 542 162 008

Žerotínovo nám. 3-5, p.p. 1 fax: 00420545 247 391

656 01 Brno E-mail: podatelna@mza.cz

Česká republika

Pro genealogické rešerše v lokalitách nacházejících se na území severní Moravy a Slezska je třeba kontaktovat:

Zemský archiv v Opavě tel.: 00420 553 623 364

Sněmovní 1 fax: 00420 553 623 476

746 22 Opava E-mail: podatelna@zao.archives.cz

Česká republika

Pro genealogické rešerše z matrik pocházejících z území hlavního města Prahy je třeba kontaktovat:

Archiv hlavního města Prahy tel.: 00420 236 004 088

Archivní 6 fax: 00420 272 932 632

149 00 Praha 4 E-mail: badatelna@cityofprague.cz

Česká republika

Pro genealogické rešerše v židovských matrikách je třeba kontaktovat:

Národní archiv tel.: 00420 974 847 839, 00420 233 326 755

1. oddělení fax: 00420 224 324 272

Milady Horákové 133 E-mail: na@nacr.cz

166 21 Praha 6

Česká republika

Pro rešerše ve vojenských matrikách je třeba kontaktovat:

Vojenský ústřední archiv tel.: 00420 973 206 101

Sokolovská 136 fax: 00420 973 206 129

186 00 Praha 8 - Karlín E-mail: zikesj1@army.cz

Česká republika

x x x

Od 1. ledna 2005 došlo v souvislosti s účinností nového zákona o archivnictví a spisové službě (zákon č. 499/2004 Sb.) ke změně názvu Státního ústředního archivu v Praze. Od 1. ledna 2005 se tento archiv jmenuje Národní archiv.

Adresa centrály Národního archivu: Archivní 4, 149 00 Praha 4 - Chodovec

telefon: 00420 974 847 240 - podatelna

00420 974 847 255 - studovna

00420 974 847 290 - sekretariát ředitelky

fax: 00420 974 874 214 - 215

e-mail: sua@mvcr.cz, asi od poloviny roku 2005 by měla být zavedena nová elektronická adresa: na@nacr.cz.

Národní archiv vyřizuje zejména nahlédací agendu státního občanství, národnosti, věznění a perzekuce za války, restituce, rehabilitace a mnoho dalších.

Kromě centrály se lze obracet i na 1. oddělení Národního archivu, a to ve věci genealogických rešerší v židovských matrikách. Adresa 1. oddělení Národního archivu je uvedena shora v adresáři kontaktních míst pro genealogické rešerše.