english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Potvrzení o příslušnosti k české krajanské komunitě v zahraničí

Vláda České republiky umožňuje trvalé přesídlení do České republiky jednotlivým cizincům s prokázaným českým původem (krajanům) na základě individuálně podávaných žádostí o povolení trvalého pobytu na území České republiky podle ustanovení § 65 odstavce 1 písmene a) zákona č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území ČR, ve znění pozdějších předpisů a zákonů.

Vláda České republiky umožňuje trvalé přesídlení do České republiky jednotlivým cizincům s prokázaným českým původem (krajanům) na základě individuálně podávaných žádostí o povolení trvalého pobytu na území České republiky podle ustanovení § 65 odstavce 1 písmene a) zákona č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území ČR, ve znění pozdějších předpisů a zákonů.

Žádost o povolení k trvalému pobytu z důvodů hodných zřetele (tj. český původ) je možno podat na kterémkoliv zastupitelském úřadě ČR v zahraničí. Na území ČR je podle
§ 69a výše citovaného cizineckého zákona oprávněna podat žádost o povolení k trvalému pobytu jen osoba, která v ČR pobývá na dlouhodobé vízum.

Z humanitárních důvodů lze povolení k trvalému pobytu vydat i příbuzným cizince českého původu (v rozsahu manžel/ka a nezletilé děti), u nichž nebyl český původ prokázán. Vydání povolení k trvalému pobytu příbuzným cizince s prokázaným českým původem je však podmíněno vydáním povolení k trvalému pobytu tomuto cizinci.

K žádosti o povolení k trvalému pobytu v České republice je nutno přiložit "Potvrzení o příslušnosti k české krajanské komunitě v zahraničí" (nejlépe ověřenou kopii) spolu s matričními doklady a dalšími listinnými doklady, které potvrzují český původ žadatele. V souladu s výše citovaným cizineckým zákonem nesmí být "Potvrzení" při podání žádosti starší 180 dní.

Ve stejném rozsahu jako na jiné cizince se na osoby s prokázaným českým původem vztahují rovněž povinnosti cizince při podání žádosti o povolení k trvalému pobytu podle § 70 výše citovaného cizineckého zákona.

"Potvrzení o příslušnosti k české krajanské komunitě v zahraničí" vydává žadatelům Odbor kulturních a krajanských vztahů (dále jen "OKKV") Ministerstva zahraničních věcí. Žádost se podává na předepsaném formuláři.

OKKV prověřuje předložené listinné doklady svědčící o českém původu žadatele (matriční doklady žadatele a jeho předků v pokolení přímém; obvyklost jména žadatele nebo jeho přímých předků v českých zemích nebo jméno vyskytující se v dané krajanské komunitě; kompaktnost komunit v jednotlivých zemích; znalost českého jazyka; doklady úřední povahy s vyznačenou českou národností žadatele nebo jeho předků v pokolení přímém; archivní dokumenty; prameny dochované v historických a etnografických ústavech apod.). V nejasných případech může být žadatel pozván k pohovoru na OKKV. Příslušnost k české krajanské komunitě je vymezení etnické, nikoli teritoriální.

přílohy

PPKK 36 KB DOC (Word dokument) 28.7.2011