english  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Kevin Murray
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Program práce a dovolené pro mládež - Austrálie/ Česká republika

Australské úřady začaly opětovně vydávat víza pro program práce a dovolené pro mládež v Austrálii (Youth Work and Holiday Programme).  Program umožňuje mladým lidem z ČR a Austrálie cestovat a legálně pracovat v zemi po dobu nepřesahující 12 měsíců. Do programu se mohou zapojit čeští občané ve věku 18 až 30 let a Australané ve věku 18 až 26 let. Roční kvóta pro počet účastníků pilotního programu zůstává na počtu 500 osob z každé země. Program  byl opět prodloužen a nyní platí do 29. února 2024.


Informace k podání žádosti o  vízum v programu Work and Holiday na Generálním konzulátu v Sydney pro australské žadatele najdete ZDE.

 

Informace  k podání žádosti o vízum v programu Work and Holiday do  Austrálie  pro  žadatele z České republiky  naleznete na webových stránkách australských úřadů (odkazy viz níže).

Od 19. ledna 2022 po následujících 12 týdnů bude Austrálie vracet poplatky za víza tzv. pracovní dovolené „Work and Holiday Visa“ úspěšným žadatelům ve věku od 18 do 30 let, kteří vstupují na území Austrálie.

Australská vláda se tak rozhodla bojovat s nedostatkem pracovních sil ve své ekonomice, způsobeném variantou Omikron onemocnění Covid-19. Australské hranice se znovu otevřely zahraničním studentům, včetně těch z České Republiky, v prosinci 2021. Současný program Work and Holiday mezi Českou Republikou a Austrálií platí do 1. března 2022 a Velvyslanectví České Republiky v Canbeře očekává jeho prodloužení o další dva roky v průběhu února 2022 (zájemci, kteří se do programu přihlásí již nyní, se tím však nemusí znepokojovat, víza udělená do konce února 2022 platí po celý následující rok od udělení víza).

Další informace ZDE.


Program práce a dovolené pro mládež je výjimečný program umožňující mladým lidem poznávat cizí země a odlišné kultury. Obdobný program má Česko uzavřeno například s Novým Zélandem.

Přihlášky do programu pracovní dovolené v Austrálii (podtřída víz č. 462) lze podávat prostřednictvím webu australského Ministerstva vnitra ZDE

Zájemce z ČR musí splnit následující podmínky:

 (a) jedná se o občana České republiky;

(b) prohlásí, že účel pobytu v Austrálii je dovolená s možností příležitostného zaměstnání za účelem zajištění doplňkového financování cesty;

(c) je v době, kdy je žádost podána, ve věku mezi osmnácti (18) a třiceti (30) lety včetně;

(d) nebude doprovázen závislými dětmi;

(e) je držitelem platného českého pasu;

(f) má zpáteční jízdenku nebo dostatečné prostředky k jejímu zakoupení;

(g) má dostatečné finanční prostředky k úhradě svých životních nákladů v průběhu prvních tří měsíců svého pobytu v Austrálii;

(h) zaplatí stanovený vízový poplatek;

(i) předloží doklad o zdravotním pojištění v rozsahu vyžadovaném právními předpisy Austrálie; toto zdravotní pojištění by mělo pokrývat mimo jiné i hospitalizaci, repatriaci a převoz tělesných pozůstatků do České republiky;

(j) splňuje zdravotní předpoklady a požadavek bezúhonnosti nezbytné podle zákonů Austrálie pro vstup na její území;

(k) dosud se neúčastnil australských programů pracovní dovolené a práce a dovolené;

(l) ovládá angličtinu na funkční úrovni; a

(m) úspěšně dokončil alespoň dva roky terciárního vzdělávání.

 Australské orgány od 1. 3. 2021 již od českých žadatelů nevyžadují předložení tzv.  Letter of government support ani letter of support vydaný vzdělávací institucí (vysokou školou).

Generální konzulát ČR v Sydney případným českým žadatelům před odesláním žádosti o australské vízum pro práci a dovolenou doporučuje ověřit na internetových stránkách australských orgánů, zda již nedošlo k vyčerpání kvóty.

Zároveň důrazně doporučujeme sledovat platná cestovní opatření proti pandemii Covid-19 ZDE. Austrálie si vyhrazuje kdykoliv změnit pravidla a cestovní podmínky vpuštění cizinců do země v závislosti na vývoji opatření.