english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Doklad potvrzující státní občanství držitele

Zde naleznete seznam dokladů, které prokazují státní občanství České republiky a odkazy na postupy, kterými lze o vydání takových dokladů požádat.

Doklad o státním občanství a doklad o rodném čísle

(1) Dokladem prokazujícím státní občanství České republiky:

a) platný občanský průkaz ČR,

b) platný cestovní doklad ČR,

c) aktuální osvědčení o státním občanství ČR (ne starší než 1 rok),

d) aktuální listina o nabytí státního občanství ČR (ne starší než 1 rok).

(2) Dokladem o přiděleném rodném čísle:

a) rodný list, oddací list nebo úmrtní list, na němž je uvedeno rodné číslo nositele rodného čísla,

b) samostatný doklad o přiděleném rodném čísle vydaný a potvrzený příslušným výdejovým místem nebo doklad o přiděleném rodném čísle vydaný Českou správou sociálního zabezpečení před 1. lednem 2003,

c) občanský průkaz ČR,

d) cestovní doklad ČR, pokud je v něm uvedeno rodné číslo,