english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Osvědčení o státním občanství České republiky

Zde naleznete informace o možnosti získání osvědčení o státním občanství ČR prostřednictvím našeho konzulátu

 

K žádosti o vydání dokladu o státním občanství ČR:

 • vyplněné formuláře: 1) žádost o zjištění státního občanství, 2) dotazník ke zjištění státního občanství
 • Formuláře vždy vyplňujte čitelně a ve všech položkách (pokud se na Vás daný dotaz nevztahuje uvádějte "nemám", "nenabyl" apod.), nečitelně nebo neúplně vyplněné dotazníky jsou vráceny k doplnění
 • souhlas se zpracováním osobních údajů  s uvedením Vašich kontaktů
 • kopie českého rodného listu ověřená Justice of Peace
 • kopie českého oddacího listu ověřená Justice of Peace
 • všechny podpisy musí být ověřeny od JP - Justice of Peace.
 • originál dokladu o nabytí cizího státního občanství s apostilou. Překlad dokladu o nabytí cizího státního občanství i apostily. Pokud k nabytí cizího státního občanství dosud nedošlo, vyžaduje se kopie povolení k pobytu v Austrálii (Permanent Residency).
 • JP ověřená kopie platného dokladu totožnosti ( např. cizozemský pas, AUS/ NZ řidičský průkaz)
 • Poplatek za vydání osvědčení  300 Kč., pokud dokládáte k žádosti osvědčení o cizím občanství (Australian citizenship certificate,  New Zealand citizenship certificate)  zpravidla se jedná o další poplatek ve výši 1200 Kč.

Poplatky za vydání osvědčení

 1. Osvědčení o státním občanství ČR - 300,- Kč
 2. Ověření správnosti překladu - 300,- Kč za jednu stranu
 3. Ověření kopie - 300,- Kč za jednu stranu

Další informace

Výše poplatků  a pokyny k platbě Vám budou sděleny  po obdržení a zkontrolování veškeré zaslané dokumentace. 

V případě, že si přejete vystavený doklad zaslat poštou, přiložte předplacenou obálku Registered nebo Express post. V případě zasílání na Nový Zéland bude třeba  uhradit poštovné (dle pokynů zaslaných konzulátem).

Veškeré fotokopie a podpisy na formulářích musí být ověřeny příslušným konzulárním pracovníkem, honorárním konzulem nebo Justice of Peace (J.P. s úředním razítkem a číslem) nebo Notary Public.

přílohy

Souhlas se zpracováním osobních údajů 35 KB DOC (Word dokument) 1.2.2021

Žádost ke zjištění státního občanství - OSO 180 KB PDF (Acrobat dokument) 4.2.2021

Dotazník ke zjištění státního občanství 189 KB PDF (Acrobat dokument) 10.2.2021