english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Volby prezidenta České republiky 2023 – GK Sydney

(Archivní článek, platnost skončena 02.02.2023.)

Volby prezidenta České republiky se uskuteční v pátek 13. ledna a  v sobotu 14. ledna 2023. Případné druhé kolo voleb proběhne v pátek 27. ledna a v sobotu 28. ledna 2023.
 

Přesný čas konání voleb:

V pátek: 13. ledna 2023 v době 14.00 – 22.00 hod.

V sobotu: 14. ledna 2023 v době 08.00 – 14.00 hod.

Případné druhé kolo:

V pátek: 27. ledna 2023 v době 14.00 – 22.00 hod.

V sobotu: 28. ledna 2023 v době 08.00 – 14.00 hod.

 

Volby budou probíhat též na Generální konzulátu České republiky v Sydney. Volit zde budou moci občané ČR, kteří jsou zapsáni ve zvláštním seznamu voličů vedeném GK Sydney, nebo kteří předloží voličský průkaz, vystavený obecním úřadem, v jehož územním obvodu v ČR mají místo trvalého pobytu, nebo vystavený jiným zastupitelským úřadem ČR v zahraničí, v jehož zvláštním seznamu voličů jsou vedeni.

Konec lhůty pro zápis do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem pro účely prezidentské volby je  4. prosince 2022, 16.00 hod., do kdy je možno doručit nebo předat písemnou žádost o zápis. Postup a podmínky zápisu naleznete zde.

Voličem je státní občan ČR, který alespoň v druhý den voleb dosáhne 18. roku věku. Každý volič je povinen před hlasováním předložit k prokázání své totožnosti a státního občanství ČR platný občanský průkaz ČR nebo platný cestovní, diplomatický či služební pas ČR nebo platný cestovní průkaz ČR; neučiní-li tak, nebude mu hlasování umožněno.

Voliči, kteří jsou zapsáni ve zvláštním seznamu voličů, vedeném GK Sydney a budou chtít volit v jakémkoliv jiném volebním okrsku v ČR či zvláštním volebním okrsku v zahraničí, mají možnost požádat  v termínu o vydání voličského průkazu osobně, poštou nebo elektronicky prostřednictvím datové schránky. Informace k žádosti o voličský průkaz naleznete zde.

Volič, který hlasuje ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí, obdrží hlasovací lístky až ve volební místnosti. Po obdržení úřední obálky a hlasovacích lístků vstoupí do prostoru, určeného k úpravě hlasovacích lístků. V případě, že se volič neodebere do tohoto prostoru, nebude mu hlasování umožněno. Po opuštění prostoru, určeného pro úpravu hlasovacích lístků, vloží volič úřední obálku s hlasovacím lístkem před zvláštní okrskovou volební komisí do volební schránky.

Mimo území České republiky nelze hlasovat do přenosné volební schránky. Hlasovat korespondenčně nelze. 

Více informací k volbě prezidenta republiky 2023 naleznete na webových stránkách Ministerstva vnitra.

 

Přehled důležitých lhůt a termínů:

04.12.2022 -  v 16:00 hodin konec lhůty pro předání nebo doručení písemné žádosti o zápis do zvláštního seznamu voličů

14.12.2022 - uzavření voličských seznamů (nejzazší termín pro doplnění  nekompletní žádosti o zapsání do seznamu voličů)

29.12.2022 - počátek lhůty pro předávání voličských průkazů voličům

06.01.2023 - konec lhůty pro doručení žádosti o vydání voličského průkazu poštou nebo datovou schránkou

11.01.2023 - konec lhůty pro osobní podání žádosti o vydání voličského průkazu

20.01.2023 - konec lhůty pro doručení žádosti o vydání voličského průkazu pro II. kolo volby zaslané poštou nebo datovou schránkou

25.01.2023 - konec lhůty pro osobní podání žádosti o vydání voličského průkazu pro II. kolo volby

 

přílohy

Oznámení o době a místě konání volby prezidenta... 221 KB PDF (Acrobat dokument) 2.12.2022