english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Doplňovací volby do Senátu ČR – obvod Teplice

V souvislosti se zánikem mandátu senátora pana Jaroslava Kubery ve volebním obvodu č. 32 Sídlo: Teplice, vyhlásil prezident České republiky svým rozhodnutím, publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 23/2020 Sb., s datem rozeslání dne 27. ledna 2020, doplňovací volby do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 32 a stanovil dny jejich konání na pátek 27. března 2020 a sobotu 28. března 2020.

Druhé kolo doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky se koná v případě, že žádný z kandidátů nezíská v daném volebním obvodu nadpoloviční většinu odevzdaných platných hlasů. Hlasování v tomto případě bude zahájeno šestý den po ukončení hlasování v prvním kole, tzn., že případné druhé kolo voleb by proběhlo v pátek a sobotu 3. a 4. dubna 2020.

Hlasování probíhá pouze ve volebních místnostech volebního obvodu č. 32 se sídlem v Teplicích. NA ZASTUPITELSKÝCH ÚŘADECH ČR V ZAHRANIČÍ TEDY HLASOVÁNÍ PROBÍHAT NEBUDE.

Voliči, kteří jsou zapsáni na zvláštních seznamech voličů Generálního konzulátu ČR v Sydney nebo velvyslanectví ČR v Canbeře a kteří budou v době voleb v ČR, mohou požádat o vystavení voličského průkazu, který je k volbě na území ČR opravňuje.

O vystavení voličského průkazu je možné požádat do 20. března 2020.

Další informace pro veřejnost o doplňovacích volbách do Senátu Parlamentu ČR naleznete na níže uvedené webové  stránce Ministerstva vnitra ČR:

https://www.mvcr.cz/clanek/doplnovaci-volby-do-senatu-volebni-obvod-c-32-teplice.aspx

V případě dalších dotazů kontaktujte, prosím, Generální konzulát na e-mailové adrese sydney@embassy.mzv.cz