english  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: MZV
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Prodloužení Pilotního programu práce a dovolené pro mládež

Od 1. března 2020 je na další dvouleté období prodloužen Pilotní program práce a dovolené pro mládež s Austrálií. Program byl zahájen dne 1. března 2018. Umožňuje mladým lidem z ČR a Austrálie ve věku mezi 18 a 26 (v případě australských účastníků), resp. 30 (v případě českých účastníků) lety cestovat na pracovní dovolenou v délce do 12 měsíců. Roční kvóta pro počet účastníků byla stanovena na 500.
 

Čeští žadatelé musí splňovat zejména následující podmínky:

(a) jedná se o občana České republiky;

(b) prohlásí, že účel pobytu v Austrálii je dovolená s možností příležitostného zaměstnání za účelem zajištění doplňkového financování cesty;

(c) je v době, kdy je žádost podána, ve věku mezi osmnácti (18) a třiceti (30) lety včetně;

(d) nebude doprovázen závislými dětmi;

(e) je držitelem platného českého pasu;

(f) má zpáteční jízdenku nebo dostatečné prostředky k jejímu zakoupení;

(g) má dostatečné finanční prostředky k úhradě svých životních nákladů v průběhu prvních tří měsíců svého pobytu v Austrálii;

(h) zaplatí stanovený vízový poplatek;

(i) předloží doklad o zdravotním pojištění v rozsahu vyžadovaném právními předpisy Austrálie; toto zdravotní pojištění by mělo pokrývat mimo jiné i hospitalizaci, repatriaci a převoz tělesných pozůstatků do České republiky;

(j) splňuje zdravotní předpoklady a požadavek bezúhonnosti nezbytné podle zákonů Austrálie pro vstup na její území;

(k) dosud se neúčastnil australských programů pracovní dovolené a práce a dovolené;

(l) ovládá angličtinu na funkční úrovni ;

(m) úspěšně dokončil alespoň dva roky terciárního vzdělávání; a

(n) má doporučující dopis vydaný institucí, která poskytla vzdělání podle písmene m) tohoto odstavce (doporučující dopis (DOCX, 92 KB)).

Obecný požadavek předložení tzv.  Letter of government support není od českých žadatelů vyžadován, vyžaduje se pouze letter of support vydaný vzdělávací institucí (vysokou školou) - viz výše sub n).

 

Další podmínky mohou vyplývat z vnitrostátních právních předpisů Austrálie.

 

Ministerstvo zahraničních věcí případným českým žadatelům před odesláním žádosti o australské vízum pro práci a dovolenou doporučuje ověřit na internetových stránkách australských orgánů, zda již nedošlo k vyčerpání kvóty.

 

Žádosti o víza jsou přijímány pouze online způsobem popsaným na internetových stránkách australských orgánů (https://germany.embassy.gov.au/beln/Visas_and_Migration.html).

přílohy

doporučující dopis 91 KB DOCX (FILE_TYPE_DOCX) 9.2.2018