english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Volby do Poslanecké sněmovny - 8. a 9. říjen 2021 - INFORMACE!

(Archivní článek, platnost skončena 11.10.2021 / 04:30, úvodní stránka 11.10.2021 / 04:28.)

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR  se budou  konat pátek  8. října (14-22 hod.) a v sobotu 9. října (8-14 hod.).  Pro možnost hlasování na zdejším zastupitelském úřadě je potřeba být zapsán ve zvláštní seznamu voličů GK Sydney (příp. voličský průkaz) a dále platný cestovní  pas nebo platný občanský průkaz.  Vzhledem k restrikcím si také prosím  vytiskněte potvrzení o účasti na volbách.  

Volebními dny jsou pátek 8. října 2021, sobota 9. října 2021.

V pátek  začíná hlasování  ve 14.00 hodin a končí  ve 22.00 hodin. V sobotu začíná hlasování v 8:00 hodin a končí  ve 14.00 hodin.

Vzhledem k současným restrikcím v Austrálii  v souvislostí s epidemií Covid-19 doporučujeme voličům, aby si před cestou na konzulát vytiskli písemné potvrzení, že voleb je nutné  se účastnit osobně.

U voleb bude nutné, aby volič předložit platný cestovní pas nebo platný občanský průkaz.

V nadcházejících volbách voliči v zahraničí volí kandidáty z Ústeckého kraje, který byl dne 7. ledna 2021 vylosován Státní volební komisí jako volební kraj, pod který jsou podřazeny všechny zvláštní volební okrsky.

Pro Ústecký kraj  se zaregistrovalo  celkem 17 kandidátních listin, ze kterých budou budou  voliči vybírat. Jejich seznam naleznete v příloze

Zde si můžete  prohlédnout hlasovací lístky. Tyto  obdrží každý volič přímo ve volební místnosti.

 

Při dlouhodobém pobytu v zahraničí umožňuje zákon zapsání do zvláštního seznamu voličů vedeného Velvyslanectvím ČR v Canbeře nebo Generálním konzulátem ČR v Sydney těm voličům, kteří na jeden z těchto úřadů doručí písemnou žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů, doloženou originálem, popřípadě ověřenou kopií dokladů potvrzujících totožnost žadatele, jeho státní občanství České republiky a bydliště v Austrálii, na Novém Zélandu nebo dalších zemích akreditace velvyslanectví a generálního konzulátu (Fidži, Tonga, Cookovy ostrovy, Vanuatu, Samoa, Šalamounovy ostrovy).  

Žádost musí být doručena velvyslanectví nebo generálnímu konzulátu do 29. srpna 2021 do 16.00 hodin.  Podepsanou žádost  s podklady je nutné doručit osobně nebo poštou nejpozději do  tohoto data.    Žádost není možné poslat emailem - takové zapsání by bylo možné akceptovat  pouze v případě, že originál žádosti o zapsání do zvláštního seznamu s doklady by byl dodán nejpozději do 8.9.2021.

Zápis do zvláštního seznamu voličů bude umožněn i v poslední dny lhůty, který připadá na sobotu 28.8. a neděli 29.8. 

V případě, že bude volič zapsán ve zvláštním seznamu voličů vedeném Velvyslanectvím v Canbeře nebo Generálním konzulátem v Sydney, bude moci uplatnit své volební právo při volbách do Poslanecké sněmovny ve volebním okrsku úřadu, kde je zapsán (Canberra nebo Sydney). 

V případě zápisu do zvláštního seznamu voličů vedeného velvyslanectvím nebo generálním konzulátem bude tento volič automaticky vyškrtnut ze stálého seznamu voličů vedeného obecním úřadem, v jehož územním obvodu má místo trvalého pobytu. Pokud by tento volič potom v budoucnu chtěl volit na území České republiky, bude nutné žádat o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů tam, kde je veden. Tento zastupitelský úřad voliči vydá o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů potvrzení a toto potvrzení je nutné odevzdat přede dnem voleb obecnímu úřadu, v jehož územním obvodu má volič místo trvalého pobytu, nebo v den voleb okrskové volební komisi, v jejímž obvodu má místo trvalého pobytu.

 Vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů s účinnosti pro volby do PS P 2021 lze provést nejpozději 6. října 2021.

 Volič může požádat  o vystavení voličského průkazu.  Žádost  je nutné doručit  úřadu do 1. října 2021, případně požádat o vydání osobně na zastupitelském úřadu, nejpozději do 6. října 2021 do 16.00 hodin

Informace k zápisu do zvláštního seznamu voličů a vyškrtnutí z tohoto seznamu, včetně potřebných formulářů naleznete zde.

Níže naleznete podrobné informace k nadcházejícím o volbám:

Hlasování na voličský průkaz

Hlasování v zahraničí ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Informace o způsobu hlasování na zastupitelských úřadech ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR


Důležité termíny k volbám do Poslanecké sněmovny 2021:

29. srpna 2021, 16.00 hodin              
Konec přijímání žádostí o zapsání do zvláštního seznamu voličů velvyslanectví  nebo generálního konzulátu

8.  září 2021

Uzavření zvláštních volebních seznamů na zastupitelském úřadu.

23. září - 6 října 2021

Vydávání voličských průkazů.

1. října 2021

Konec lhůty pro přijímání žádostí o vydání voličského průkazu v písemné formě

6. října 2021

Konec možnosti podat žádost o vyškrtnutí ze seznamu voličů.

Konec příjímání žádostí o  vydání voličského průkazu

Volby:

8. října 2021 (pátek)  14:00-22:00 hod.

9. října 2021 (sobota) 8:00-14:00 hod.

 

 

V případě dalších dotazů kontaktuje, prosím, Velvyslanectví ČR v Canbeře (canberra@embassy.mzv.cz) nebo Generální konzulát ČR v Sydney (sydney@embassy.mzv.cz).

 Veškerá informace k volbám je možné čerpat na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR k volbám: http://www.mvcr.cz/volby/.

přílohy

Hlasování na voličský průkaz 20 KB DOCX (FILE_TYPE_DOCX) 21.6.2021

Hlasování v zahraničí ve volbách do Poslanecké sněmovny... 21 KB DOCX (FILE_TYPE_DOCX) 21.6.2021

Informace o způsobu hlasování na zastupitelských úřadech... 34 KB DOC (Word dokument) 21.6.2021

Žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů 42 KB DOCX (FILE_TYPE_DOCX) 5.8.2021

seznam kandidátních listin 900 KB PDF (Acrobat dokument) 27.8.2021

Žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů 34 KB DOCX (FILE_TYPE_DOCX) 19.8.2021

Žádost o vyškrtnutí ze seznamu voličů 14 KB DOCX (FILE_TYPE_DOCX) 31.8.2021

Písemné potvrzení k volbám 144 KB PDF (Acrobat dokument) 30.9.2021

hlasovací lístky 565 KB PDF (Acrobat dokument) 1.10.2021