english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Austrálie plánuje zvýšení výdajů na obranu

Australská vláda vydala novou Bílou knihu obrany 2016, která představuje komplexní dlouhodobý plán v oblasti obrany, a to jak na národní, tak i na regionální úrovni v oblasti indo-pacifického regionu s předpokládaným výhledem až do roku 2035. Nová vládní obranná strategie bude podpořena také zvýšením financování obrany.

V rámci Bílé knihy je mimo jiné publikován také ucelený investiční plán (Integrated Investment Program), který určuje vládní strategii v oblasti financování obrany, ať už se jedná o nákup zbraní a vojenské techniky, informačních a telekomunikačních systémů nebo nových technologií.

Výdaje na obranu by ve finančním roce 2020-2021 měly dosáhnout 2% HDP (tj. 42,4 miliardy AUD. V současné době činí rozpočet na obranu 32,3 miliardy AUD). Tato vize jde nad rámec minulé vládní strategie publikované v Bílé knize obrany v roce 2013, kdy výdaje na obranu měly dosáhnout 2% HDP až v rozpočtovém roce 2023-2024. Australský rozpočet na obranu naposledy dosahoval 2% HDP v roce 1995. Austrálie je tradičně na 12.-13. místě na světě ve výši výdajů na obranu. Během 10 let, tj. do roku 2026, by se nové investice do obrany měly vyšplhat na částku 195 miliard AUD.

Australská ministryně obrany Marise Payne-ová ve svém úvodním slovu k Bílé knize uvádí, že je to poprvé, kdy byly velice pečlivě vyčísleny finanční závazky plynoucí z nové obranné strategie a také do značné míry zajištěno jejich financování ze strany soukromého sektoru.

Velký význam je přikládán regeneraci australského vojenského námořnictva. Dokument např. uvádí, že Austrálie počítá s výrobou 12 nových moderních ponorek, 12 vojenských plavidel, tří nových torpédoborců, 9 nových fregat a dalších hlídkových a zásobovacích lodí, přičemž je uvedeno, že by se výroba měla v maximální možné míře soustředit zejména na Austrálii a zajistit tak nová pracovní místa v australském obranném průmyslu (pozn. např. na výrobě australských ponorek má zájem se podílet Japonsko, Německo a Francie. Zachování výroby v Austrálii zvyšuje celkovou cenu až o 40%). V australském vojenském průmyslu je v současné době zaměstnáno na 25 tis. lidí ve zhruba 300 společnostech.

Vzrůst má také počet příslušníků australských ozbrojených sil, a to ze současných 58 000 na 62 400 osob (pozn. stejný počet příslušníků ozbrojených sil měla Austrálie naposledy v roce 1993).

Velkou roli v budoucím vybavení australské armády by měly sehrát také nové technologie a inovace a propojení výsledků vědy a výzkumů do praxe, ať už se jedná o nové sledovací a průzkumné systémy, družice a radary, kybernetickou bezpečnost nebo armádní drony.

Plány zejména v oblasti financování obrany jsou tedy velmi ambiciózní, jak se ale shoduje řada komentátorů, rozpočet na obranu, který je plánován na 10 let dopředu, bude pro další vlády snadným prostředkem ke snižování vládních výdajů, bude-li takové snižování výdajů z politického hlediska vhodné. Ambiciózní výdaje na obranu také oddalují vyhlídky na vyrovnaný státní rozpočet za horizont avizovaného roku 2020.

Australská Bíla kniha obrany 2016 je k nahlédnutí zde.

Integrated Investment Program k nahlédnutí zde.

Mgr. Michaela Jeřábková, ekonomický diplomat, GK Sydney