english  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: (@MZV)
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Seminář zemí V4 v Sydney

Dne 21. září 2016 se v Sydney uskutečnil seminář organizovaný zeměmi V4 (Česká republika, Maďarsko, Polsko, Slovensko). Seminář byl zaměřený zejména na obchodní a investiční potenciál zemí V4 a také na prezentaci regionu zemí V4 jako zajímavé turistické destinace.
 

Hlavním iniciátorem Semináře s názvem „V4 countries – reliable business partners and tourist destinations in Europe“ byla Polská republika jako současná předsedající země V4. Na semináři vystoupili velvyslanci zemí V4 (pan Pawel Milewski za Polskou republiku, pan Martin Pohl za Českou republiku, pan Igor Bartho za Slovenskou republiku a pan Atilla Laszlo Gruber za Maďarskou republiku) a také generální konzulky České republiky a Polské republiky paní Hana Flanderová a paní Regina Jurkowská.

Přítomní velvyslanci zemí V4 seznámili publikum s historií V4, která v letošním roce oslavila 25. výročí, a se společnými aktivitami tohoto regionálního uskupení. Země V4 mohou nabídnout synergii v řadě oblastí a pro teritoria od Evropy vzdálená jsou např. i zajímavým turistickým cílem. Země V4 jsou také významnou součástí mezinárodních uskupení jako je EU nebo NATO. Ekonomiky všech 4 států jsou v současné době na velmi dobré úrovni se stoupajícím HDP a nízkou nezaměstnaností.

Z významných hostů byli na semináři dále přítomni náměstek ministra obchodu, cestovního ruchu a sportu Nového Jižního Walesu (NSW) pan Jonathan O´Dea, pan Kevin Magee, ředitel odboru Severní, Jižní a Východní Evropy australského Ministerstva zahraničních věcí, paní Jelena Kirillová, ředitelka kanceláře Austrade pro NSW nebo pan Jason Collins, předseda Evropsko-Australské obchodní komory. Hosté ve svých projevech zmínili zejména australský multikulturalismus a diverzitu, ze kterých australská společnost po léta těží a ke kterým přispívají i imigranti z Evropy, a to i ze zemí V4. Jen v NSW je více než 600 multikulturních organizací. Evropa je pro Austrálii důležitým obchodním partnerem a je i největším investorem v Austrálii. Plánovaná Dohoda o volném obchodu je proto pro Australskou stranu prioritou, stejně jako spolupráce na vědecko-výzkumné úrovni nebo mobilita studentů. Jako perspektivní oblasti spolupráce Austrálie se zeměmi V4 byly zmíněny zemědělský a potravinářský sektor, energetika a těžební průmysl nebo vzájemné investice do infrastrukturních projektů.

Ředitel Macquarie Fund pan Grant Smith seznámil přítomné s investicemi australského fondu v zemích V4, kterými jsou zejména investice do polského přístavu v Gdaňsku nebo akvizice 100 procent slovenské telekomunikační společnosti Towercom a.s. V ČR jsou fondy majitelem Českých radiokomunikací, které poskytují služby drtivé většině českých televizních a rozhlasových vysílatelů, a mají také významný podíl ve společnosti RWE Grid Holding, pod kterou spadá převážná část distribuce plynu v Česku.

Na semináři se představili rovněž společné obchodní komory. Za Česko-australskou obchodní komoru vystoupil její současný předseda pan Vojtěch Helikar, který ve své prezentaci zmínil i aktivity zahraniční kanceláře CzechTrade v Sydney. Polsko-Australská obchodní komora byla představena jejím ředitelem panem Miroslawem Žarnowským. Znovuobnovení činnosti ohlásila i Maďarsko-Australská obchodní komora.

Jednotlivé státy V4 pak prezentovali úspěšné obchodní nebo investiční případy v Austrálii. Polskou republiku reprezentovala firma Conbelts – výrobce pásových dopravníků; Maďarské úspěchy v Austrálii prezentovala ICT firma LogMEin a výrobce čokolád firma Chocolate5018; slovenské investice představil výkonný ředitel firmy Gratex, která se věnuje vývoji podnikových softwarových řešení. Úspěšný případ českých výrobků na australském trhu představil majitel firmy HappyGoDucky pan Vojtěch Vorel, který v letošním roce začal do Austrálie dovážet tradiční ručně vyráběné dřevěné, plechové a pletené hračky několika českých hračkářských firem.

Druhá část semináře byla věnována cestovnímu ruchu a prezentaci jednotlivých zemí V4 jako zajímavých turistických destinací. Generální konzulka ČR v Sydney paní Hana Flanderová představila strategii propagace České republiky jako Země příběhů a seznámila přítomné s činností agentury CzechTourism, která se propagaci České republiky v zahraničí věnuje. Za Českou republiku vystoupil také pan Petr Mikeska, majitel cestovní kanceláře Check Us Out, která se již 7. rokem specializuje na zájezdy z Austrálie do ČR. Slovensko prezentovala zástupkyně velvyslance Slovenské republiky paní Lucia Langer, Maďarsko představil obchodní rada velvyslanectví Maďarské republiky pan Tamas Deutsch a majitel cestovní agentury Hungary My Love pan Mihaly Molnar. O svých cestách po Polsku velice poutavě promluvil britský režisér Simon Target.

Po skončení semináře byla pro účastníky zorganizována ochutnávka produktů ze zemí V4, kde kromě maďarského a slovenského vína a polské Zubrovky měli hosté možnost ochutnat české pivo, českou vodu Mattoni nebo český štrůdl.

Akce podobného rozsahu, na které se organizačně podílely a byly představeny všechny země V4, se v Austrálii uskutečnila poprvé a podle ohlasů zúčastněných určitě přispěla ke zviditelnění zúčastněných zemí v Austrálii. O akci informovalo také zahraniční vysílání rádia SBS.

Mgr. Michaela Jeřábková, ekonomický diplomat, Generální konzulát ČR v Sydney