english  česky 

Advanced search
Article notification Print Decrease font size Increase font size

Study in the Czech Republic

Here are some information and links on studying in the Czech Republic.

General information:

  • The Czech Republic enjoys a premium location in central Europe. The cultural and historical sights make it one of the favourite travel destinations.
  • The inspiring cross-cultural environment unites western and eastern influences.
  • The Czech university education has a very long tradition - the Charles University in Prague was founded in 1348 and ranks among the oldest and most prestigious universities in Europe.
  • The Czech universities offer a broad variety of study programmes at the highest academic level.
  • Foreign students at public and state institutions of higher education who follow courses where the language of instruction is Czech are exempted from tuition fees.
  • There is a variety of programmes for English speaking students at the Czech universities. The tuition fee starts at USD 5000,- per academic year (two semesters).
  • Living standards are high but living costs are low compared to USA or some other EU countries. There are excellent opportunities for sports and cultural activities.

Useful links:

Centre for Higher Education Studies (detailed information on the Czech universities)

Institute for Information on Education (statistics of the Czech education system)

Ministry of Education, Youth and Sport

House of International Services (international exchange programs)

Public universities and colleges:

Akademie múzických umění v Praze - Academy of Performing Arts in Prague
http://www.amu.cz

Akademie výtvarných umění v Praze - Academy of Fine Arts in Prague
http://www.avu.cz

Česká zemědělská univerzita v Praze - Czech University of Agriculture Prague
http://www.czu.cz

České vysoké učení technické v Praze - Czech technical University in Prague
http://www.cvut.cz

Janáčkova akademie múzických umění v Brně - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
http://www.jamu.cz

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích - University of South Bohemia in České Budějovice
http://www.jcu.cz

Masarykova univerzita v Brně - Masaryk University in Brno
http://www.muni.cz

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně - Mendel University of Agriculture and Forestry Brno
http://www.mendelu.cz

Ostravská univerzita v Ostravě - University of Ostrava
http://www.osu.cz

Slezská univerzita v Opavě - Silesian University in Opava
http://www.slu.cz

Technická univerzita v Liberci - Technical University of Liberec
http://www.vslibcz

Univerzita Hradec Králové - University of Hradec Králové
http://www.uhk.cz

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem - Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem
http://www.ujep.cz

Univerzita Karlova v Praze - Charles University in Prague
http://www.cuni.cz

Univerzita Palackého v Olomouci - Palacký University, Olomouc
http://www.upol.cz

Univerzita Pardubice - University of Pardubice
http://www.upce.cz

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně - Tomas Bata University in Zlín
http://www.utb.cz

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno - University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno
http://www.vfu.cz

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava - Technical University of Ostrava
http://www.vsb.cz

Vysoká škola ekonomická v Praze - University of Economics, Prague
http://www.vse.cz

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze - The Institute of Chemical Technology, Prague
http://www.vscht.cz

Vysoká škola polytechnická v Jihlavě - Higher Professional School, Jihlava
http://www.vosji.cz

Vysoká škola umělecko-průmyslová v Praze - Academy of Arts, Architecture and Design, Prague
http://www.vsup.cz

Vysoké učení technické v Brně - Brno University of Technology
http://www.vutbr.cz

Západočeská univerzita v Plzni - University of West Bohemia in Pilsen
http://www.zcu.cz

 

Private colleges:

Bankovní institut vysoká škola, a.s., Praha - The College of Banking, Prague
http://www.bivs.cz

Evropský polytechnický institut, s.r.o., Kunovice
http://www.vos.cz/epi

Vysoká škola hotelová v Praze 8, s.r.o. - Institute of Hotel Management, Prague 8, Ltd.
http://www.vsh.cz

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., Praha
http://www.vsfs.cz

Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s.
http://www.vskv.cz

Vysoká škola podnikání, a.s., Ostrava - Business School Ostrava plc
http://www.vsp.cz

Škoda Auto a.s., Vysoká škola, Mladá Boleslav - ŠkodaAuto College, Mladá Boleslav
http://www.savc.cz

Literární akademie, s.r.o., Praha - The Writes's Academy, Prague
http://www.lit-akad.cz

Vysoká škola cestovního ruchu, hotelnictví a lázeňství, s.r.o., Praha - College of Tourism, Hotel and Spa Hospitality, Ltd., Prague
http://www.vscrhl.cz

Institut restaurování a konzervačních technik Litomyšl, o.p.s. - The Institute of Restoration and Conservation Techniques Litomysl, o.p.s.
http://www.irkt.cz

Soukromá vysoká škola ekonomických studií, s.r.o., Praha - Private College of Economic Studies, Ltd.
http://www.svses.cz

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. - College of Business Studies in Prague
http://www.vso-praha.cz

Akademie STING, o.p.s., Brno - STING Academy
http://www.sting.cz

Pražský technologický institut, o.p.s. - Prague Institute of Technology
http://www.pti.cz

Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze, o.p.s. - University of Public Administration and International Relations, Prague
http://www.vsvsmv.cz

Vysoká škola Jana Ámose Komenského, s.r.o., Praha - The J.A. Komensky College of Higher Education, Prague
http://www.vsjak.cz

Vysoká škola Karla Engliše v Brně, a.s.
http://www.vske.cz

Anglo-americká vysoká škola, o.p.s., Praha - The New Anglo-American College in Prague
http://www.aac.edu

Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o.
http://www.viap.cz

Vysoká škola aplikovaného práva, s.r.o.
http://www.vsap.cz

Vysoká škola ekonomie a managementu, s.r.o., Ústí nad Labem
http://www.vsem.cz

Vysoká škola v Plzni, o.p.s.
http://www.vsplzen.cz

University of New York in Prague, s.r.o.
http://www.unyp.cz

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s., Praha - College of Information Management and Business, Prague
http://www.vsmie.cz

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s.
http://www.vip-vs.cz

Středočeský vysokoškolský institut, s.r.o., Kladno
http://www.svikladno.cz

Mezinárodní baptistický teologický seminář Evropské baptistické federace, o.p.s., Praha - International Baptist Theological Seminary of the European Baptist Federation, Prague
http://www.ibts.cz

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. - Westmoravian College Třebíč
http://www.zmvs.cz

Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských věd, s.r.o., Kolín
http://www.vspsv.cz

Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s., České Budějovice - College of European and Regional Studies, České Budějovice
http://www.vsers.cz

Rašínova vysoká škola s.r.o. Brno - Rašín College Ltd., Brno
http://www.ravys.cz

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o., Praha
http://www.vsrr.cz

Filmová akademie v Písku, o.p.s. - Film Academy in Písek
http://www.filmovka.cz

Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, s.r.o., Praha
http://www.palestra.cz

Newton College, a.s., Brno
http://www.newtoncollege.cz

Vysoká škola logistiky, o.p.s., Přerov - College of Logistics, Přerov
http://www.vslg.cz

Vysoká škola zdravotnická, o.p.s., Praha
http://www.vzsp5.cz

B.I.B.S., a.s. Brno International Business School
http://www.bibs.cz

 

Research and Development Institutions in the Czech Republic:

Research and Development Council
http://www.vyzkum.cz/Default.aspx?lang=en

Academy of Sciences of the Czech Republic
http://www.cas.cz/index.html.en

Association of Research Organizations
http://www.avo.cz/index_e.htm

Association for Innovative Enterprise
http://www.aipcr.cz/eng/default.asp