english  中文  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: pixabay
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Podmínky vstupu a pobytu na Tchaj-wanu

Od 1. března 2021 dochází ke změně některých podmínek souvisejících se vstupem a pobytem na území Tchaj-wanu. Nadále platí především povinnost po příletu předložit osvědčení s negativním výsledkem na COVID-19 RT PCR. Na některých veřejných místech je nařízené nošení roušek na obličeji. Stále však platí, že bezvízový vstup na Tchaj-wan není možný. Krátkodobá víza jsou udělována výjimečně. Standardně je vstup umožněn pouze rezidentům - držitelům pobytového oprávnění na Tchaj-wanu. Všichni, kdo vstoupí na Tchaj-wan, musí absolvovat přísnou 14denní karanténu.

 

1. VYCESTOVÁNÍ  Z ČR  a  NÁVRAT DO ČR

 

Vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru na území České republiky nouzový stav na dobu 30 dnů od 00:00 hodin dne 27. února 2021. Více informací naleznete na internetových stránkách Úřadu Vlády ČR.

Vycestování z ČR (mimo nezbytné, naléhavé a neodkladné cesty) je zakázáno do 11 zemí světa s extrémním rizikem nákazy COVID-19 způsobeného novými mutacemi koronavirus SARS-CoV-2 dle ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví. Mimořádná opatření a usnesení vlády naleznete na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR.

Pro návrat českých občanů platí pravidla stanovená ochranným opatřením Ministerstva zdravotnictví, jejichž výklad přinášíme pro všechny kategorie rizikových zemí v článku Rozcestník Ministerstva zahraničních věcí ČR.

 

Upozorňujeme, že Tchaj-wan není na seznamu zemí s nízkým rizikem nákazy.

 

2. VSTUP NA ÚZEMÍ A TRANZIT

 

Všichni cestující přilétající na Tchaj-wan nebo tranzitující přes tchajwanské letiště bez ohledu na státní příslušnost nebo účel cesty (studijní, pracovní, diplomatické nebo úřední záležitosti nebo jiné) povinni předložit osvědčení o negativním výsledku testu COVID-19 RT-PCR, které nebude starší tří pracovních dní před nástupem do letadla. Pokud se na základě vyšetřování zjistí, že osoby uvedly nesprávný výsledek testu, nebo by následně odmítaly či porušily vládní nařízení související s karanténním opatřením, může těmto cestujícím hrozit pokuta ve výši od 10 000 do 150 000 NTD, popř. mohou být dále trestně stíháni. Osvědčení o negativním výsledku testu COVID-19 RT-PCR musí být vystaveno zdravotnickým zařízením, které je považováno za kvalifikované místní vládou v místě odletu cestujícího. V zásadě musí být takové osvědčení vyhotoveno v angličtině, čínštině, nebo čínštině i angličtině (dvojjazyčná verze). Osvědčení musí obsahovat informace: jméno uvedené v cestovním pasu cestujícího, datum narození nebo číslo cestovního pasu cestujícího, datum odběru vzorků a datum protokolu o zkoušce, název viru, metodu testování a jeho výsledek.

Obecně se dá říci, že vstup je povolen pouze rezidentům (držitelé tzv. ARC - Alien Resident Certificate), na které se vztahuje povinnost karantény (vizte níže).

Cizinci nedisponující tchajwanským pobytovým oprávněním mohou požádat o vstup na území Tchaj-wanu prostřednictvím tchajwanských kanceláří v zahraničí (tzv. "covid vízum"), pokud však účelem cesty není turismus nebo návštěva blízké osoby. Po příletu musí podstoupit 14denní karanténu a dodržet další příslušná opatření. Tchajwanské úřady zároveň nabádají všechny cestující, aby před odletem zaregistrovali své mobilní zařízení do systému Quarantine System for Entry (https://hdhq.mohw.gov.tw/). Cesty za účelem studia jsou řešeny přímo tchajwanskými vzdělávacími institucemi.

Cestující jsou povinni učinit čestné prohlášení s uvedením místa jejich plánované 14denní domácí karantény na Tchaj-wanu, splňující příslušné předpisy (bude prováděno v karanténním hotelu nebo v domě s jednou osobou na bydliště).

Osoby, které v posledních 14 dní cestovali do Spojeného království Velké Británie, Jihoafrické republiky, Svazijského království, Brazilské federativní republiky (včetně tranzitu v těchto zemích), by po příjezdu na Tchaj-wan museli zůstat ve skupinových karanténních zařízeních a podstupovat testování na přítomnost viru COVID-19.

Schéma podmínek ke vstupu na území Tchaj-wanu a karanténní opatření naleznete v příloze tohoto článku.

Tranzit

Od 1. března 2021 se vrací v platnost možnost tranzitu na území Tchaj-wanu pro cizince, kteří nedisponují tchajwanským pobytovým oprávněním (ARC). Před nástupem na let na Tchaj-wan jsou osoby taktéž povinni předložit osvědčení o negativním výsledku testu COVID-19 RT-PCR, které nebude starší tří pracovních dní před nástupem do letadla.

Tranzity budou povoleny na mezinárodním letišti Taoyuan. Osoby musí dodržovat opatření k prevenci nemocí stanovená ministerstvem dopravy a komunikací (MOTC). Rovněž je třeba dodržovat další související protokoly týkající se uspořádání sedadel a tokových cest tranzitních cestujících.

Tranzitní cestující musí přijet a opustit Tchaj-wan na letech provozovaných stejnou skupinou leteckých společností a doba jejich mezipřistání nesmí překročit osm hodin.

 

3. DOPRAVA

 

Veřejná doprava v rámci Tchaj-wanu funguje vzhledem k dlouhodobě vynikající epidemiologické situaci bez omezení. Letecká spojení s Evropou jsou zachována v omezeném režimu. Upozorňujeme, že osoby v karanténě či self-health managementu nemohou používat veřejnou dopravu.

 

4. OPATŘENÍ

 

Všichni přišedší Tchaj-wan musí absolvovat 14denní karanténu, jejíž podmínky jsou přísné a její dodržování přísně hlídané. Na letišti je nutné zaregistrovat všechny osoby do on-line systému Centra pro kontrolu nemocí - od té doby je sledován pohyb mobilních telefonů. Přesun do místa výkonu karantény je umožněn po zvláštní dezinfekci prostřednictvím vyčleněných vozů taxi. V průběhu karantény není možné za žádných okolností opustit byt či hotelový pokoj bez vyrozumění policie a CDC. Jídlo je možné objednávat on-line, odvoz odpadků je nutné objednat prostřednictvím policie. Policie denně telefonuje. V případě vypnutí či vybití mobilního telefonu vykoná policie okamžitě bytovou kontrolu výkonu karantény. Při porušení karantény jsou udělovány vysoké pokuty.

Místo výkonu karantény je možné v domácnosti pouze za předpokladu, že osoby v karanténě mají vlastní pokoj a vlastní koupelnu a že v domácnosti nežijí osoby mladší 6 let, starší 65 let či chronicky nemocné. V jiných případech je za potřebí využít karanténní zařízení.

Po absolvování karantény následuje období 7denního self-health managementu, které znamená, že dotyčný se má vyvarovat frekventovaných míst a chodit pouze do práce či školy a pro nákup nejnutnějších potravin. Po celou dobu režimového opatření je třeba na veřejnosti nosit roušku (i venku). Praxe je taková, že však četné instituce neumožňují vstup osobám v self-health managementu (včetně většiny škol).

 

Povinnost nosit roušky na obličej

Lidé musí nosit obličejové masky na následujících typech veřejných míst: zdravotnická zařízení, veřejná doprava, prodejní místa, vzdělávací zařízení, sportovní a výstavní místa, místa určená k zábavě, náboženská místa a místa pro bohoslužby a kanceláře. Nedodržení tohoto nařízení může být pokutováno od 3 000 NTD do 15 000 NTD.

 

5. ODKAZY

 

Internetové stránky tchajwanských institucí:

Zvláštní informační portál tchajwanské administrativy o epidemii Covid-19

Center for Disease Control

Bureau of Consular Affairs

Immigration Agency

 

Podrobnosti týkající se aktuálního nařízení naleznete na tomto konkrétním odkazu tchawanské instituce Taiwan Centers for Disease Control.

 

6. NÁVRAT DO ČR

 

Tchaj-wan je uveden na seznamu zemí s velmi vysokým rizikem nákazy (tmavě červená): cestující z těchto zemí (jak cizinci, tak čeští občané) musí před cestou do ČR vyplnit příjezdový formulář a zároveň podstoupit PCR test (antigenní nestačí), jehož provedení není na začátku cesty starší než 72 hod. a nechat si vystavit písemné potvrzení o výsledku. Následně musí předložit druhý PCR test (antigenní nestačí) provedený v ČR, který lze provést nejdříve 5. den od příjezdu. Výsledek je nutné neprodleně předložit elektronicky příslušné hygienické stanici. Do doby předložení druhého negativního testu je nutná samoizolace (v praxi je tedy nařízena pětidenní karanténa). Povinností je také 10 dnů po příjezdu nosit respirátor FFP2 (nebo stejné či vyšší účinnosti) všude mimo domov.

Pozn.: Lhůta pro testování se počítá od provedení testu do doby začátku cesty. Např. potvrzení o negativním PCR testu nesmí být starší více než 72 hod před odletem z dané destinace.

Seznam tchajwanských nemocničních zařízení, kde je možné podstoupit RT-PCR test naleznete v příloze.

 

Při cestách ze všech těchto kategorií zemí je zároveň povinnost vyplnit elektronický Příjezdový formulář, jehož vyplnění bude společně s testem při vstupu do ČR kontrolováno.

Výjimky budou aplikovány zejména na mezinárodní dopravu a pravidelný přeshraniční pohyb za účelem práce (pendleři), studia nebo péče o dítě.

 

přílohy

RT-PCR testy - seznam nemocničních zařízení 605 KB PDF (Acrobat dokument) 9.2.2021

Schéma podmínek TWN 1.3.2021 350 KB PDF (Acrobat dokument) 4.3.2021