česky  english  中文 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: pixabay
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Úspěchy vědeckotechnické spolupráce v roce 2021

Během uplynulého roku česko-tchajwanská vědeckovýzkumná spolupráce zaznamenala významné  úspěchy, řada partnerství byla navázána či dále prohlubována, a to především v oblasti robotiky, precizního zemědělství, kosmického odvětví a medicíny&zdraví. Řada projektů bude díky veřejným soutěžím finančně podpořena českými a tchajwanskými poskytovateli. 
 

V létě byla vyhlášena vůbec 1. společná výzva Akademie věd ČR a Academia Sinica, která umožní výměnu a spolupráci výzkumníků v rámci tzv. mobilitních projektů. Dalším úspěchem byla uzavřená memoranda mezi Ústavem termomechaniky AV ČR a Green Energy and Environment Research Laboratories Výzkumného ústavu průmyslových technologií (ITRI) a mezi Ústavem fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR a Material and Chemical Research Laboratories ITRI.

Čeští vědci, výzkumníci a zástupci hi-tech firem a start-upů představili svá inovativní řešení a objevy díky uspořádaným akcím. Například se pochlubili během online prezentací svými nejnovějšími výzkumnými úspěchy z oboru robotiky a precizního zemědělství. Často reagují na současné globální výzvy spojené s automatizací pracovní síly, využitím robotů ve výuce, nedostatkem zdravotnického personálu, s klimatickými změnami aj.

Na webináři zaměřeném na spolupráci v kosmickém odvětví představilo svou činnost 7 českých firem, která zaujala více jak 60 fyzicky se účastnících tchajwanských zástupců z průmyslové, výzkumné a akademické sféry včetně asociací.  Zájem o spolupráci v kosmickém odvětví byl stvrzen podpisem memoranda s Taiwan Space Industry Development Association.

Během virtuálního setkání s National Yangming Chiaotung UniversityTaipei Veterans General Hospital na téma medicíny a zdraví prezentovali svou výzkumnou činnost čeští odborníci na léčbu poraněné míchy, asistivní roboty, eHealth, telemedicínu a rehabilitace atp. Jedním z hmatatelných výstupů akce je výzkum dysgrafie u pacientů s Parkinsonovou nemocí. Spolupráce je již ve fázi sbírání dat u více jak 50 pacientů.

V rámci velmi zdárné série kulturních, univerzitních a propagačních aktivit ČEKK Tchaj-pej Czeching Pingtung byla rovněž podpořena CZ-TW vědecká spolupráce v  jihotchajwanském kraji s novými partnery z National Museum of Marine Biology&Aquarium, National Pingtung University of Science and Technology a National Pingtung University, s nimiž byly uspořádány workshopy za účelem odborných výměn s našimi  vědci.

Ve sledovaném období se podařilo najít vhodné protějšky pro naše  výzkumníky díky navázání spolupráce s National Taiwan University, National Central University, National Chengkung University, Fu Jen Catholic University, Chung Yuan Christian University a Taipei Medical University. Témata spolupráce jsou velmi rozmanitá od  chemického inženýrství, strojírenství, fotoniky, elektrotechniky, kvantových technologií a počítačových věd přes astronomii a vesmír až po biomedicínu, zdravé stárnutí, ošetřovatelství, gerontologii, biomedicínskou informatiku, objev léčiv a vývoj nových vakcín.

Propagace bilaterálních a multilaterálních finančních nástrojů na podporu CZ-TW spolupráce a propojení relevantních partnerů navýšily počet podaných návrhů projektů do veřejných soutěží a výzev. Technologická agentura ČR ve spolupráci s ministerstvem vědy a technologií a ministerstvem hospodářství finančně podpoří celkově 6 projektů.  Výzkumná témata se zaměřují na smart machinery, elektromechaniku, ekologické zemědělství, vesmír či oblast zdraví. Pokud jde o soutěže Grantové agentury ČR, předpokládá se realizace 4 projektů se začátkem v r. 2022, a to z oblasti technických věd a věd o neživé přírodě.

 

Marie Leflerová, vedoucí vědeckotechnologického úseku, Česká ekonomická a kulturní kancelář v Tchaj-peji