česky  english  中文 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: pixabay
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Zapojte se do soutěží ve výzkumu s Tchajwanci

Podpora výzkumné spolupráce s Tchaj-wanem je mj. zajišťována díky programům Technologické agentury ČR.  V brzké době budou vyhlášeny hned dvě soutěže  v relaci s tímto teritoriem. ČEKK vám pomůže najít partnera na Tchaj-wanu.

V polovině března bude vyhlášena výzva  v rámci cofundu „M-ERA.NET“. Tato iniciativa se považuje za cenný nástroj pro řešení evropských a globálních výzev v materiálovém výzkumu. Umožňuje spolupráci mezi předními výzkumnými pracovišti z akademické i podnikové sféry z evropských a mimoevropských zemí a regionů a usnadňuje vstup na dříve nepřístupné nové trhy. Projektové návrhy mohou předkládat mezinárodní projektová konsorcia tvořena alespoň třemi nezávislými subjekty z nejméně dvou teritorií zapojených do výzvy. 

Technologie pokročilých materiálů byly klasifikovány jako klíčové technologie umožňující širokou škálu aplikací, jako je vývoj nízkouhlíkových energetických technologií a zlepšení energetické účinnosti a efektivity zdrojů. Mají obrovský potenciál pro hospodářský růst. Týmy z České republiky jsou v M-ERA. NET výzvách velmi úspěšné.

Technologická agentura ČR  (TA ČR) umožňuje zapojení českých subjektů (výzkumných organizací či podniků) do této mezinárodní výzvy za pevně stanovených podmínek a na výzvu alokovala 2 miliony €. Lhůta pro příjem zkrácených verzí návrhů projektů bude končit 15. června 2021. Doporučujeme sledovat stránky TA ČR, která zprostředkovává účast i v dalších ERA.NET cofundových výzvách.

 

Další možností pro spolupráci s tchajwanskými subjekty je podání společného návrhu projektu prostřednictvím veřejné soutěže programu DELTA, který je zaměřen na podporu aplikovaného výzkumu. Předpokládaný termín vyhlášení výzvy je 12. května 2021. Uchazečem o podporu z Česka může být jak výzkumná organizace, tak podnik, který musí zároveň vystupovat v roli hlavního řešitele za českou stranu.  Pro nalezení zahraničního partnera můžete využít speciálního nástroje „Partnering Tool“. Zároveň se zájemci mohou obrátit na Českou ekonomickou a kulturní kancelář (ČEKK) v případě, že hledají tchajwanského protějška.

 

Pokud jde o podporu vědeckovýzkumné spolupráce, ČEKK zároveň nabízí asistenci při navazování kontaktů a partnerství s tchajwanskými subjekty, asistenci při vyjednávání smluv či dohod, podporuje mobilitu vědeckých a výzkumných pracovníků a samozřejmě poskytuje informace z teritoria.

Marie Leflerová, vedoucí Vědeckotechnologického úseku, Česká ekonomická a kulturní kancelář v Tchaj-peji