česky  english  中文 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Obchodní spor na Tchaj-wanu

Podvody v oblasti obchodu nejsou na Tchaj-wanu velmi časté, avšak vždy existuje určitá pravděpodobnost, že se v této situaci Vaše firma může ocitnout. Jak v tomto případě postupovat?
 

Tak jako ve většině vyspělých zemí světa lze obchodní spory řešit prostřednictvím soudů nebo arbitráží. Před uzavíráním obchodních smluv je dobré vymezit příslušnost soudů v případě sporů, pokud je to možné a neodporuje to povaze smluvního vztahu, z něhož by příslušnost právního systému vyplývala jinak.

Tchaj-wan nemá žádná specifická rizika v rámci svého trhu. Problémy mohou být srovnatelné s vyspělými světovými ekonomikami.

Nabídky zboží se v rámci mezinárodního obchodu standardně předkládají v anglickém jazyce, a to zpravidla na bázi CIF do přístavu Keelung (na severním pobřeží) nebo Kaohsiung (na jihu ostrova). Platební styk probíhá ve volně směnitelných měnách (zejména USD). Není však výjimkou dodací parita FOB, kdy dovozce využije služeb tchajwanských dopravců a pojišťoven.

Na počátku navazování obchodní spolupráce se využívají dokumentární platby, zejména neodvolatelný a potvrzený dokumentární akreditiv (L/C - Letter of Credit). Později lze u ověřených a prokazatelně solventních partnerů akceptovat i méně bezpečné platební nástroje, jako je například dokumentární inkaso (D/P - Documents against Payment). Nedoporučuje se přistupovat na platbu směnkou, která má pozdější datum splatnosti.

Platební morálka v zemi je standardně dobrá a v současných stabilních ekonomických podmínkách nejsou obecně známy závažné problémy projevů platební nevůle. Nelze však vyloučit, že se exportér při realizaci inkasa dostane do konfrontace s asijskými kulturními specifiky. Při realizaci dodávek strojů a zařízení je obvyklé vyžadovat akontaci. Při dovozech do ČR se doporučuje poskytovat zálohy na platby jen po konzultaci s bankou.

Pohledávky českých firem po splatnosti se nevyskytují. Tchaj-wan patří k zemím s nízkým úvěrovým rizikem a s vysokým ratingovým ohodnocením. Nicméně i přesto je obezřetné volit dobré zajištění pohledávek a plateb vhodnými platebními nástroji, např. formou neodvolatelných dokumentárních akreditivů, bankovními zárukami renomovaných bankovních domů apod.

Avšak pokud se Vaše firma stane obětí obchodního podvodu, doporučujeme následující postup:

U nákupu zboží poměrně nízké hodnoty

  • Ujistěte se, že jste tchajwanské firmě poslali jasnou a srozumitelnou zprávu popisující stav situace prostřednictvím e-mailu a telefonu či také přes Facebook a LinkedIn (nejlépe na manažera společnosti). (Chyby se stávají, takže se musí nejprve eliminovat tato možnost.)

Pokud neobdržíte žádnou odpověď do 5 pracovních dnů:

  • Podejte stížnost na organizaci, přes kterou jste obchod zrealizovali (např. TaiwanTrade, Alibaba, ebay apod.) nebo na instituci zprostředkovávající vaší platbu (např. PayPal nebo Western Union apod.).
  • Nahlášení podvodných a problematických transakcí pomůžou ochránit další zákazníky před nekalými praktikami obchodu.

U nákupu zboží značně vysoké hodnoty

  • Ujistěte se, že jste tchajwanské firmě poslali jasnou a srozumitelnou zprávu popisující stav situace prostřednictvím e-mailu a telefonu či také přes Facebook (nejlépe na manažera společnosti).

Pokud neobdržíte žádnou odpověď do 5 pracovních dnů:

  • Podejte formální stížnost, avšak neinformujte o tomto kroku podvodnou firmu.
  • Bez prodlení si připravte ucelený soubor důkazů. Pořiďte si kopie veškeré korespondence, předložených dokladů, fotografií nebo licencí atd.
  • Informujte je o Vaší situaci vč. důkazů, které jste si sestavili, a požádejte je, aby se obrátili na příslušné tchajwanské úřady.

Zároveň firmám doporučujeme vyhledat pomoc u místní právnické firmy, která má s řešením podobných případů zkušenosti.