česky  english  中文 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: (@MZV)
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Postup při registraci firmy na Tchaj-wanu

Plánujete založení firmy na Tchaj-wanu? Poradíme Vám jak na to.

Dle Doing Business in Taiwan 2019 se Tchaj-wan zařadil na 20. místo v zahájení podnikatelské činnosti (ze 190 hodnocených teritorií a regionů).

Na Tchaj-wanu je možné založit některou z následujících obchodních jednotek:

 • akciovou společnost (股份有限公)
 • společnost s ručením omezeným (有限公司)
 • pobočku společnosti (分公司)
 • zastupitelská kancelář (辦事處)

Většina zahraničních podnikatelů nebo firem vstupující na tchajwanský trh preferuje založení firmy formu s.r.o. Akciové společnosti se zakládají v případě, že plánujete disponovat větším objemem finančních zdrojů či rozdělovat akcie firmy.

Pobočky společností je další možností, jak začít podnikat na Tchaj-wanu. Subjekty registrované jako společnosti (dle zahraniční legislativy), by nejprve měly požádat o uznání statusu zahraniční společnosti a teprve potom založit pobočku na Central Region Office - Ministerstva hospodářství. Zastupitelská kancelář se zakládá většinou tehdy, když zahraniční firmy nejsou ochotny zakládat nové společnosti či pobočky na Tchaj-wanu, nicméně mají zájem jmenovat někoho, kdo je bude zastupovat.

Více informací o postupu při zakládání výše popsaných typů společností naleznete na stránkách Startup / SMEs a potřebné formuláře lze stáhnout na portálu Commerce Industrial Services.

Rozhodnutí o tom, jaký typ společnosti založit, by mělo být učiněno s ohledem na rozsah plánovaných aktivit a předpokládanému druhu podnikání, stejně jako po vyhodnocení právních a daňových důsledků investice. Právní a účetní firmy působící na Tchaj-wanu mohou být nápomocny při určení nejlepší volby pro investiční projekt. V této souvislosti je vhodné zdůraznit, že společné podniky, jako takové, nejsou na Tchaj-wanu právnickými osobami vytvořenými jako firma ve společném vlastnictví za účelem provozování činnosti společného podniku.

V neposlední řadě, od výše zisku nad 120 001 NTD vniká 20% daňová povinnost u právnických osob na Tchaj-wanu. Více informací o tchajwanském daňovém systému naleznete například ve zprávě PwC „Introduction to Taiwan Tax Rules“.

Postup při registraci firmy na Tchaj-wanu

Pomocí on-line platformy vyhledejte dostupné jméno společnosti, požádejte o zápis do obchodního rejstříku a přidělení identifikačního čísla daňového poplatníka, zároveň si zažádejte o pracovní a zdravotní a pracovní pojištění (National Health Insurance) a penzijní připojištění (Pension Plan Report) na Bureau of Labor Insurance.

Dostupnost jména Vaší společnosti si můžete ověřit online. Žádosti o registraci firmy lze provést prostřednictvím Company and Business One-stop Service Request. Žádost a registrační formulář můžete doručit online či osobně na příslušný registrační úřad. Pro firmy se základním kapitálem více než 500 mil. NTD musí být žádost podána přímo na Department of Commerce – Ministerstvo hospodářství. Pro firmy se základním kapitálem méně než 500 mil. NTD se žádost podává na Central Region Office - Ministerstvo hospodářství nebo na Taipei City Government.

Doba prověření trvá 2 dny. Jeden den je tedy věnován vyhledávání, rezervaci a žádosti. Úředníci jsou povinni přezkoumat podanou žádost až druhý den podání. Na konci druhého dne (pokud je žádost schválena) si žadatel může vyzvednout schválenou žádost na Ministerstvu hospodářství. V opačném případě je žadateli schválená žádost zaslána během 4 dnů elektronickou cestou.

O identifikační číslo daňového poplatníka, penzijní připojištění, pracovní a zdravotní pojištění může žadatel požádat souběžně s žádostí o registraci firmy. Labor Insurance Bureau přijímá tzv. 3 v 1 žádost, která obsahuje žádost o pracovní a zdravotní pojištění a penzijní připojištění. Všechny firmy mohou zažádat o zdravotní pojištění bez ohledu na počet zaměstnanců, ale pouze podniky s pěti a více zaměstnanci mohou zažádat o pracovní pojištění. Proces vyřízení žádostí (v případě, že je všechno v pořádku) trvá 5 - 7 pracovních dnů.

 • Doba vyřízení: 5 – 7 pracovních dnů
 • Odhadované náklady: 150 NTD (online podání) či 300 NTD (fyzické podání)

Firemní razítko

 • K zápisu společnosti se obvykle připravuje soubor pečetí se jménem společnosti a předsedy představenstva. Tyto pečetě jsou vyžadovány při podpisu řady dokumentů, jako jsou smlouvy, bankovní transakce, žádosti apod.
 • Dokumenty k registraci firmy a právní listiny musí být zapečetěné. Od května 2017, je možné podávat žádosti online prostřednictvím webové stránky One Stop Service Request. Zároveň je při registraci možné využít i elektronický podpis.
 • Doba vyřízení: 1 den
 • Odhadované náklady: 450 NTD (v závislosti na počtu podaných dokumentů, nicméně obvykle se cena pohybuje v rozmezí 450 – 1000 NTD).

Předložit závěry auditu (CPA)

 • Podnikatel rovněž musí prokázat dostatek investičního kapitálu v souvislosti s pokrytím nákladů při založení firmy tím, že předloží závěry auditu na Ministerstvo hospodářství (Article 7 of Regulations Governing Certification of Capital upon Registration Applications of Companies). Podnikateli se dále umožňuje připojit osvědčení o auditu od nezávislého autorizovaného účetní do 30 dnů po zápisu do obchodního rejstříku. Podnikatel může znovu využít online systém na webové stránce One-Stop-Shop Online.
 • Doba vyřízení: 2 dny
 • Odhadované náklady: poplatek v rozmezí 5000 – 20 000 NTD (liší se napříč firmami)

 


V případě dalších informací navštivte stránku tchajwanského Ministerstva hospodářství (MOEA) nebo kontaktuje ekonomický úsek České ekonomické a kulturní kanceláře v Tchaj-peji na commerce_taipei@mzv.cz .