česky  english  中文 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Volby do Senátu Parlamentu ČR

(Archivní článek, platnost skončena 04.01.2023.)

Prezident ČR vyhlásil volby do Senátu Parlamentu ČR na pátek 23. září 2022 a sobotu 24. září  2022 a jejich případné 2. kolo na pátek 30. září a sobotu 1. října 2022. Hlasování proběhne pouze na území ČR v celkem 27 volebních obvodech (vizte seznam v příloze). Voliči zapsaní ve stálém seznamu voličů na ČEKK Tchaj-pej musí v případě, že se chtějí  účastnit voleb na  území České republiky, požádat o  vydání voličského průkazu, nebo o vyškrtnutí ze stálého seznamu voličů  vedeného ČEKK Tchaj-pej.

Volič zapsaný ve zvláštním seznamu voličů vedeném ČEKK Tchaj-pej může před volbami do senátu požádat o vydání voličského průkazu, na jehož základě  je oprávněn zúčastnit se senátních voleb v jakémkoliv volebním okrsku spadajícím do volebního obvodu, v němž jsou volby vyhlášeny. O vydání voličského průkazu lze požádat buď podáním v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče, popř. v elektronické podobě zaslaným prostřednictvím datové schránky a doručeným do 7 dnů přede dnem voleb (tj. do 16. září 2022), nebo osobně do 21. září 2022. Obecně se voličský průkaz doporučuje trvalým rezidentům, kteří předpokládají, že v dalších volbách v budoucnu budou opět využívat možnosti volit na Tchaj-wanu.

Dále lze požádat o vyškrtnutí ze stálého seznamu voličů (více v sekci Volby). Toto řešení je vhodné pro české občany, kteří odjíždějí z Tchaj-wanu trvale a neplánují zde volit ani v následujících volbách.

Upozorňujeme, že v souvislosti s nadcházejícími volbami do Senátu Parlamentu ČR končí lhůta pro předání nebo doručení písemné žádosti o zápis nebo vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů (ZSV) vedeného zastupitelským úřadem ČEKK Tchaj-pej v neděli 14. srpna 2022.

K tomuto datu musí být zastupitelskému úřadu doručena nebo předána písemná žádost voliče o zápis do ZSV, doložená originálem, popř. ověřenou kopií dokladů, potvrzujících jeho totožnost, státní občanství České republiky a bydliště v územním obvodu, který tvoří zvláštní volební okrsek ZÚ, kde má být osoba do ZSV zapsána.

Žádost, podanou v uvedené lhůtě prostřednictvím e-mailu je možné uznat v případě, že ji volič doloží originálem, popř. ověřenou kopií shora uvedených dokladů, a to do doby uzavření zvláštního seznamu voličů.

Bližší informace o volbách do Senátu Parlamentu ČR lze nalézt na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR.

přílohy

volební obvody 155 KB PDF (Acrobat dokument) 24.6.2022

Vyhlášení voleb 516 KB PDF (Acrobat dokument) 24.6.2022