česky  english  中文 

rozšířené vyhledávání

Ověřování pravosti listin - superlegalizace

Vzhledem k tomu, že Česká republika a Tchaj-wan nemají uzavřenou dohodu o vzájemném uznávání úředních dokumentů, je nutné tchajwanské dokumenty pro použití v ČR opatřit tzv. vyšším ověřením - superlegalizací, tedy ověřením pravosti úředního razítka a podpisu úředníka, který dokument vydal.

Každá taková listina (např. výpis z rejstříku trestů nebo tchajwanský rodný list) musí obsahovat tchajwanskou legalizační doložku od notáře, jejíž pravost ještě stvrdí Ministerstvo zahraničních věcí Tchaj-wanu (MOFA Taiwan). Teprve toto razítko a podpis může superlegalizovat ČEKK.

Postup při ověřování listin vydaných nebo ověřených orgánem ČR pro jejich použití v cizině

 

Seznam prováděných legalizačních úkonů

razitko