česky  english  中文 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Seznam prováděných legalizačních úkonů

OVĚŘENÍ PODPISU A UZNÁNÍ PODPISU ZA VLASTNÍ

  • V obou případech je nezbytná osobní přítomnost osoby, jejíž podpis se ověřuje (nemusí se jednat o občana ČR). Totožnost je třeba doložit platným dokladem. Upozorňujeme, že se neověřuje pravost podpisu na nevyplněné listině či na listině, která neobsahuje žádný text.

OVĚŘOVÁNÍ SPRÁVNOSTI OPISŮ A KOPIÍ LISTIN

  • ČEKK provádí ověřování shody opisu kopie listiny s originálem listiny nebo jejím úředně ověřeným opisem či úředně ověřenou kopií
  • NELZE PROVÉST OVĚŘENÍ listiny, jejíž jedinečnost nelze vidimovanou listinou nahradit, tzn. zejména občanského průkazu, cestovního dokladu, řidičského průkazu, služebního průkazu, šeku, směnky, losu, geometrického plánu, rysu nebo technické kresby atd…

OVĚŘENÍ SPRÁVNOSTI PŘEKLADU

  • ČEKK provádí ověření shody překladu dokumentů z AJ do ČJ a opačně.


SUPERLEGALIZACE