česky  english  中文 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: pixabay
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Český oddací list

K podání žádosti o provedení zápisu o uzavření manželství a k následnému vydání českého oddacího listu je nutné předložit následující:

1) originál zahraničního oddacího listu, který musí být opatřen legalizací  a superlegalizací a ​ověřeným překladem oddacího listu  do českého jazyka;

2) fotokopii PLATNÉHO cestovního pasu ČR nebo občanského průkazu ČR nebo kopii osvědčení o státním občanství ČR;

3) originál českého rodného listu nebo jeho ověřenou kopii;

4 ) český rozvodový rozsudek předchozího manželství​;

5) fotokopii cestovního pasu manžela/lky​.

K vyřízení žádosti se vyplňují tyto formuláře:

(prosíme o úplné a čitelné vyplnění všech žádaných údajů, data vypisujte dle českých zvyklostí tj. den, měsíc, rok, jako místo narození vždy uvádějte název města či obce, pro českou matriku nestačí uvést pouze stát narození, má-li některá z osob, jejíž údaje vyplňujete více jmen či příjmení, prosíme o jejich vypsání, neuvádějte pouze začáteční písmena)

a) zápis o uzavření manželství

b) žádost o zápis příjmení v nepřechýlené podobě (tato žádost se vyplňuje v případě, že si žena nepřeje, aby její příjmení bylo přechýleno dle pravidel české mluvnice přidáním koncovky -ová)

 

 

přílohy

ZÁPIS O UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ 45 KB DOC (Word dokument) 23.2.2021

ZÁPIS příjmení v mužském tvaru 28 KB DOC (Word dokument) 23.2.2021