česky  english  中文 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: pixabay.com
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Český rodný list

Upozorňujeme všechny žadatele o zápis narození do zvláštní matriky, že současně budou žádat i o osvědčení o státním občanství na MČ Praha 1, osvědčení bude použito v případě žádosti o cestovní pas ČR pro Vaše dítě.

 

K podání žádosti o vystavení českého rodného listu pro Vaše dítě narozené na území Tchaj-wanu je nutné předložit následující:

1) originál zahraničního rodného listu, který musí být opatřen:

 • legalizační doložkou (tuto doložku vydává příslušné Ministerstvo zahraničních věcí)
 • ověřeným překladem rodného listu do českého jazyka
 • superlegalizací (provede naše kancelář)

2) originál českého oddacího listu rodičů,

 • můžete též předložit jeho kopii, kterou jste si nechali ověřit od notáře v ČR či Vám ji na požádání vyrobíme z originálu na velvyslanectví,
 • pokud máte k dispozici pouze zahraniční oddací list, je potřeba doložit podklady k provedení zápisu o uzavření manželství a k vydání českého oddacího listu,
 • nejsou-li rodiče dítěte oddáni, je nutné doložit doklad o uznání otcovství vydaný úřady cizích států

3) originál českého rodného listu českých rodičů dítěte,

 • můžete též předložit jeho kopii, kterou jste si nechali ověřit od notáře v ČR či Vám ji na požádání vyrobíme z originálu na velvyslanectví,
 • je-li jeden rodič cizinec:
  • jsou-li rodiče v době narození dítěte oddáni, rodič cizinec musí předložit platný občanský průkaz (například DNI nebo cestovní pas),
  • nejsou-li rodiče v době narození dítěte oddáni, rodič cizinec musí předložit fotokopii rodného listu a platný občanský průkaz (například DNI nebo cestovní pas),

4 ) fotokopii PLATNÝCH cestovních pasů ČR nebo občanských průkazů ČR nebo osvědčení o státním občanství ČR obou českých rodičů dítěte,

 • je-li jeden z rodičů cizinec, je též nutné předložit kopii cestovního pasu, popř. jiného dokladu totožnosti a dokladu prokazujícího jeho/její státní občanství,
 • pokud je Váš cestovní pas či občanský průkaz již neplatný a nemáte ani vystavené osvědčení o státním občanství České republiky, je potřeba vyplnit na své jméno "žádost a dotazník ke zjištění státního občanství ČR a vydání osvědčení" (viz příloha),
 • jsou-li oba rodiče dítěte občané ČR, je zapotřebí kopie platných cestovních pasů ČR nebo občanských průkazů ČR nebo osvědčení o státním občanství obou rodičů.

K vyřízení žádosti se vyplňují tyto formuláře:

 • Prosíme o úplné a čitelné vyplnění všech žádaných údajů, data vypisujte dle českých zvyklostí t.j. den, měsíc, rok, jako místo narození vždy uvádějte název města či obce, pro českou matriku nestačí uvést pouze stát narození, má-li některá z osob, jejíž údaje vyplňujete více jmen a příjmení, prosíme o jejich vypsání, neuvádějte pouze začáteční písmena,

a) zápis o narození dítěte

 • Formulář - vyplňuje se na jméno Vašeho dítěte, zápis podepíše jeden z rodičů (ten, který má české státní občanství (v případě, že je dítě již starší 18. let podepisuje si zápis samo za sebe),
 • první dva řádky formuláře nevyplňujte,

b) dotazník ke zjištění st. občanství ČR

 • žádost a dotazník ke zjištění státního občanství ČR a vydání osvědčení o státním občanství ČR (v příloze)
 • vyplňuje se na jméno dítěte, podepisuje se rodič,
 • do kolonky "účel vydaného osvědčení" vypiště "žádost o český rodný list",
 • kolonky, které se nevyplňují (jako např. "bývalá domovská příslušnost") prosím proškrtejte,

c) jméno (jména) dítěte

 • pokud rodiče žádají o zápis jména (jmen) dítěte v českém tvaru s diakritikou, prosíme o doložení prohlášení obou rodičů, že si přejí zapsat jméno (jména) dítěte s českou diakritikou. Prohlášení musí podepsat oba rodiče.
 • má-li dítě narozené do roku 2004 druhé jméno, je potřeba vyplnit prohlášení o volbě druhého jména.
 • pokud rodiče žádají o zápis příjmení dcery v mužském tvaru tj. bez koncovky -ová, vyplní tuto žádost.

 

přílohy

DOTAZNÍK ke zjištění státního občanství ČR a vydání... 39 KB DOCX (FILE_TYPE_DOCX) 23.2.2021

ŽÁDOST o zjištění státního občanství ČR a vydání... 29 KB DOCX (FILE_TYPE_DOCX) 23.2.2021

ZÁPIS narození 41 KB DOC (Word dokument) 23.2.2021

PROHLÁŠENÍ o volbě druhého jména 26 KB DOC (Word dokument) 23.2.2021

ZÁPIS příjmení v mužském tvaru 30 KB DOC (Word dokument) 23.2.2021