česky  english  中文 

rozšířené vyhledávání

Matriční agenda

Veškeré matriční události, které se týkají českých občanů a ke kterým došlo v zahraničí, musí být registrovány v České republice zvláštní matrikou vedenou Magistrátem města Brna. Ta následně vydává české oddací, rodné a úmrtní listy.

Český rodný list

thumb

Český oddací list

thumb

Český úmrtní list

thumb

Osvědčení o státním občanství ČR

cz_mapa

OSO je jedním z dokladů o státním občanství ČR. Tento dokument je nutno předložit mimo jiné i v případě, kdy osoba žádá o vydání cestovního dokladu ČR a nemá k dispozici jiný doklad o státním občanství ČR (tj. nemá stále platný cestovní pas ČR,… více ►