česky  english  中文 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Osvědčení o státním občanství ČR

OSO je jedním z dokladů o státním občanství ČR. Tento dokument je nutno předložit mimo jiné i v případě, kdy osoba žádá o vydání cestovního dokladu ČR a nemá k dispozici jiný doklad o státním občanství ČR (tj. nemá stále platný cestovní pas ČR, občanský průkaz, osvědčení o státním občanství mladší 1 roku, listinu o nabytí nebo udělení st. občanství mladší 1 roku).

Pozn. : Podle zákona o státním občanství ČR není dokladem o státním občanství ČR rodný list, oddací list či řidičský průkaz.

K žádosti o vydání dokladu o státním občanství ČR:

  • vyplněná žádost a dotazník (viz příloha)

  • rodný list, oddací list, pokud jste uzavřel manželství, doklad o vzniku partnerství, pokud jste vstoupil do partnerství, popřípadě doklad o rozvodu manželství, doklad o zrušení partnerství, úmrtní list zemřelého manžela nebo partnera,

  • rodné listy rodičů, jejich oddací list, pokud uzavřeli manželství, popřípadě doklad o rozvodu manželství, jejich úmrtní listy, pokud zemřeli, máte-li tyto doklady k dispozici

  • dříve vydané doklady o Vašem státním občanství a o státním občanství rodičů, popřípadě i dalších předků, máte-li tyto doklady k dispozici,

  • doklad o osvojení, došlo-li k osvojení osoby, o jejíž osvědčení se jedná, státním občanem České republiky (K dokladu o osvojení, který je vydán orgánem cizího státu a který by mohl mít vliv na nabytí státního občanství České republiky, se přihlíží pouze tehdy, pokud lze osvojení v České republice podle zákona o mezinárodním právu soukromém uznat.)

  • doklad prokazující datum a způsob nabytí cizího státního občanství

 

Doklady vystavené tchajwanskými orgány musí být opatřeny superlegalizační doložkou a úředním překladem do českého jazyka.

Pro vyřízení žádosti je třeba počítat s několika měsíci v závislosti na komplikovanosti nutného šetření.

 

přílohy

ŽÁDOST o zjištění státního občanství ČR a vydání... 29 KB DOCX (FILE_TYPE_DOCX) 23.2.2021

DOTAZNÍK ke zjištění státního občanství ČR a vydání... 39 KB DOCX (FILE_TYPE_DOCX) 23.2.2021