česky  english  中文 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Doplňovací volby do Senátu Parlamentu ČR 2019

Prezident republiky vyhlásil svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod číslem 25/2019 Sb., doplňovací volby do Senátu ve volebním obvodu č. 24 a stanovil dny jejich konání na pátek 5. dubna 2019 a sobotu 6. dubna 2019.  Druhé kolo voleb do Senátu se koná v případě, že žádný z kandidátů nezíská nadpoloviční většinu odevzdaných platných hlasů. Hlasování v tomto případě bude zahájeno šestý den po ukončení hlasování v prvním kole, tzn., že případné druhé kolo voleb by proběhlo v pátek 12. dubna 2019 a v sobotu 13. dubna 2019.

 

Doplňující volby do Senátu Parlamentu ČR se NEBUDOU KONAT NA ZASTUPITELSKÝCH ÚŘADECH ČR v zahraničí, ale pouze ve volebním obvodu č. 24 (Praha 9) v České republice. Pokud by někdo z voličů, kteří jsou zapsaní ve zvláštním seznamu voličů vedeném Českou ekonomickou a kulturní kanceláří v Tchaj-peji hodlal volit na území ČR, může mu náš úřad vystavit voličský průkaz.


V případě, že je volič zapsán ve zvláštním seznamu voličů vedeném zastupitelským úřadem České republiky v zahraničí, může požádat o vydání voličského průkazu (pro jedno nebo obě kola volby), a to podáním v listinné podobě opatřeným úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě, zaslaným prostřednictvím datové schránky, doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb (tj. 29. března 2019) nebo osobně do okamžiku uzavření zvláštního seznamu voličů (tj. do 3. dubna 2019 do 16 hod). Zastupitelský úřad předá voličský průkaz nejdříve 15 dnů před dnem voleb (tj. 21. března 2019) osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče, žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.

V místě trvalého bydliště v ČR může rovněž hlasovat volič, který požádal na zastupitelském úřadu o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů a tuto skutečnost doloží potvrzením dotyčného zastupitelského úřadu přede dnem voleb obecnímu úřadu nebo volební komisi v den konání voleb. Okrsková volební komise na základě tohoto potvrzení dopíše voliče do výpisu ze stálého seznamu voličů a umožní mu hlasovat.

V případě dalších dotazů kontaktujte, prosím, Českou ekonomickou a kulturní kancelář (taipei_consul@mzv.cz).