česky  english  中文 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Volba prezidenta republiky 2023

Předseda Senátu Parlamentu ČR rozhodl o vyhlášení volby prezidenta republiky na pátek a sobotu 13. a 14. ledna 2023. Případné druhé kolo se uskuteční ve dnech 27. a 28. ledna 2023. Hlasovat bude možné i na ČEKK Tchaj-pej.

Hlasovat na ČEKK Tchaj-pej bude umožněno voliči, který je buď

  • ZAPSÁN DO ZVLÁŠTNÍHO SEZNAMU VOLIČŮ VEDENÉHO ČEKK TCHAJ-PEJ,

Toto řešení je vhodné pro občany ČR dlouhodobě či trvale pobývající na Tchaj-wanu, protože seznam je stálé povahy a zaručuje možnost volby na ČEKK Tchaj-pej trvale. Pro volbu jinde, než na ČEKK Tchaj-pej, je nutné požádat o vyškrtnutí ze seznamu a obdržené potvrzení o vyškrtnutí následně předložit na příslušném úřadě v místě bydliště v ČR či na jiném zastupitelském úřadě ČR v zahraničí. Zápis či vyškrtávání do seznamu voličů se provádí průběžně, avšak s platností pro volbu prezidenta v lednu 2023 je nezbytné žádost doručit nejpozději 4. 12. 2022. Podrobnosti o náležitostech zápisu či vyškrtnutí ze seznamu voličů včetně formulářů popisujeme v samostatném článku.

  • nebo PŘEDLOŽÍ VOLIČSKÝ PRŮKAZ.

Voličský průkaz opravňuje k jednorázové volbě jinde, než kde je volič trvale zapsán. Voličský průkaz tedy vystaví obecní úřad v místě bydliště v ČR (případně jiný zastupitelský úřad, v jehož zvláštním seznamu voličů je volič trvale zapsán) za účelem odvolení při volbě prezidenta republiky v roce 2023, avšak nedochází tím k vyškrtnutí voliče z původního seznamu. O voličský průkaz je možné požádat ode dne vyhlášení voleb písemným podáním opatřeným ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky, doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb obecnímu úřadu (tj. do 06.01.2023), nebo osobně nejpozději 2 dny přede dnem voleb (tj. do 11.01.2023). Obecní úřad voličský průkaz vydá nejdříve 15 dnů přede dnem voleb (tj. 29.12.2022). Průkaz úřad předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu, a to i na  ČEKK Tchaj-pej. V takovém případě si volič nemusí průkaz vyzvedávat předem, postačí, když se přímo dostaví k volbám. Další podrobnosti a formuláře uvádíme v samostatném článku.

 

Obdobně postupuje volič v případě, kdy naopak je trvale zapsán v našem seznamu, ale v době volby se bude vyskytovat v jiném volebním obvodu a přeje si tam odvolit na voličský průkaz. Žádost potom doručí našemu úřadu a my mu průkaz vystavíme.