česky  english  中文 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Zvláštní seznam voličů vedený ČEKK

Zde najdete informace o možnosti zápisu či vyškrtnutí ve Zvláštním seznamu voličů, který je vedený Českou ekonomickou a kulturní kanceláří v Tchaj-peji.

Konzulární úsek ČEKK průběžně vede zvláštní seznam voličů, do něhož mohou být zapsáni ti státní občané ČR, kteří mají obvyklý/trvalý pobyt na území Tchaj-wanu.

Tento seznam má stálou povahu, tzn. že zápis v něm trvá, dokud není občanem ČR na jeho žádost zrušen (tj. seznamy se nevytváří ad hoc pro jednotlivé volby).

ZÁPIS DO ZVLÁŠTNÍHO SEZNAMU VOLIČŮ

Volič je do zvláštního seznamu voličů zapsán na základě:​

  • žádost o zapsání do zvláštního seznamu voličů
  • dokladu totožnosti (český doklad totožnosti tj. občanský průkaz či cestovní pas, cizozemský doklad totožnosti - řidičský průkaz apod.)

  • dokladu prokazujícím státní občanství ČR (občanský průkaz, cestovní pas, osvědčení o státním občanství)

  • dokladu potvrzujícího bydliště v územním obvodu

Důležitá upozornění:

  • Volič, který bude na základě své žádosti zapsán do zvláštního seznamu voličů, bude automaticky vyškrtnut ze stálého seznamu voličů vedeného obecním úřadem dle místa jeho trvalého pobytu. Na území ČR se může volič účastnit voleb do Parlamentu ČR až po vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů vedeného kanceláří nebo na základě voličského průkazu vydaného ČEKK, v jehož zvláštním seznamu je zapsán. Ve volbách do zastupitelstev krajů a do zastupitelstev obcí nebude volič moci hlasovat vůbec.

  • Žádost musí být ČEKK doručena nejpozději 40 dnů před konáním voleb.

  • V případě krátkodobého pobytu v zahraničí je vhodnější volit při volbách do Poslanecké sněmovny v ČEKK na základě voličského průkazu vydaného voliči příslušným obecním úřadem.

VYŠKRTNUTÍ ZE ZVLÁŠTNÍHO SEZNAMU VOLIČŮ

  • Žádost o vyškrtnutí voliče může být písemná s vlastnoručním podpisem, který nemusí být ověřený, nebo ústní. Ústně může volič požádat o vyškrtnutí jen při osobní návštěvě ČEKK. Uznat lze též žádost voliče zalanou elektronickou poštou opatřenou zaručeným elektronickým podpisem. Běžná žádost prostřednictvím e-mailu není dostačující z důvodu nedostaečné identifikace voliče a anonymity odesílatele. Přijmout ovšem lze žádost zaslanou e-mailem, jehož přílohou bude scan žádosti s úředně ověřeným podpisem žadatele.

  • Konzulát vydá o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voliči písemné potvrzení.

  • Vyškrtnutí nemá za následek automatický zápis voliče do stálého seznamu voličů na území ČR - ten je proveden až na základě předložení potvrzení příslušné okrskové volební komisi nebo příslušnému obecnímu úřadu.

přílohy

žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů 129 KB PDF (Acrobat dokument) 6.11.2018