česky  english  中文 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: (@MZV)

Podání žádosti o výpis z evidence rejstříku trestů

Výpis je vydáván na kontaktních místech Czech Point a v Rejstříku trestů v Praze a jeho pobočkách v Brně, Ostravě, Plzni a Karlových Varech. O výpis z RT je rovněž možné požádat prostřednictvím ČEKK.

Pro případné použití v cizině se výpis již přímo předkládá k účelu provedení ověřovací doložky na legalizačním oddělení Ministerstva zahraničních věcí ČR. Pokud chcete použít výpis na Tchaj-wanu, je nutné ho následně superlegalizovat v TECO Praha.

Postup při podávání a ověřování žádostí o výpis z rejstříku trestů

Na písemnou žádost osoby, jejíž totožnost byla ověřena, se vydá výpis z evidence Rejstříku trestů (dále jen „výpis“) týkající se této osoby. Výpis se vydá na základě úředně ověřené plné moci i zmocněnci této osoby nebo v rámci poskytování právní pomoci této osobě advokátovi.

Při podání žádosti o výpis se ověřuje totožnost žadatele a správnost údajů uvedených v písemné žádosti.

Zpracování žádosti trvá zhruba osm týdnů (ČEKK nezpracovává žádosti na počkání prostřednictvím služby CzechPoint!).

 

 

přílohy

Žádost o výpis z Rejstříku trestů ČR 30 KB DOCX (FILE_TYPE_DOCX) 17.10.2018