česky  english  中文 

rozšířené vyhledávání

Objednávání k podání žádosti na ČEKK

Podání žádosti o dlouhodobé vízum či o povolení k dlouhodobému pobytu na ČEKK vyžaduje s platností od 1. února 2019 vždy registraci na zvláštní e-mailové adrese visa_taipei@mzv.cz. Podání žádosti o schengenské vízum ani nadále registraci nevyžaduje, nicméně doporučujeme se předem telefonicky či e-mailově domluvit na vhodném termínu z hlediska vytíženosti úřadu a komfortu žadatele.

Od února roku 2019 je nezbytné pro podání žádosti o dlouhodobé vízum či povolení k dlouhodobému pobytu na ČEKK Tchaj-pej obdržet termín prostřednictvím k tomu určené e-mailové adresy visa_taipei@mzv.cz. Jinou formou nejsou již termíny přidělovány.

Přejete-li si podat žádost o dlouhodobé vízum či povolení k dlouhodobému pobytu, napište e-mail na adresu visa_taipei@mzv.cz, v němž uvedete jméno a příjmení (ve stejné podobě, jakou uvádí váš cestovní doklad) a datum narození žadatele a k němuž připojíte scan dokladu prokazujícího účel pobytu (akceptační dopis školy při studiu, rodný list dítěte či oddací list manžela/manželky při sloučení rodiny; smlouvu o zaměstnání v případě zaměstnanecké karty, atd.). Na žádosti neobsahující kopii dokladu o účelu pobytu nebude reagováno!

Žádosti o termíny k podání žádosti o dlouhodobé vízum či povolení k dlouhodobému pobytu musí být pouze v angličtině nebo češtině. Na žádosti v čínštině či v jiném jazyce nebude reagováno!

Upozorňujeme, že ČEKK Tchaj-pej nemůže do přidělování termínů zasahovat a nemá oprávnění je měnit. Pokud Vám přidělený termín nevyhovuje, zašlete žádost o nový termín. Ten bude vždy pozdějšího data, než termín původní.

Podání žádosti o schengenské vízum nepodléhá ani nadále nutnosti e-mailové registrace. Přesto doporučujeme předešlou telefonickou či e-mailovou konzultaci vhodného termínu k podání žádosti z důvodu komfortu žadatele.

 

Informace o možnosti podávání žádostí bez osobního podání

S účinností ode dne 1. února 2021 umožňuje ČEKK Tchaj-pej na základě ustanovení § 169d odst. 3 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR, podávání žádostí o dlouhodobá víza (mimo účel podnikání), o pobytová oprávnění pro žadatele zařazené do Programu vysoce kvalifikovaný zaměstnanec a do Programu klíčový a vědecký personál a žádosti o dlouhodobé pobyty za účelem vědeckého výzkumu a dlouhodobé pobyty pro rodinné příslušníky vědeckých pracovníků od občanů Tchaj-wanu bez vyžadování osobního podání žádosti. Upozorňujeme na možnost dodatečného předvolání žadatele na ZÚ za účelem provedení pohovoru/výslechu.

registrace

registrace