česky  english  中文 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Foto: pixabay
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Uznávání a vydávání COVID-19 certifikátů v ČR

Certifikáty jsou uznávané pro vstup do provozoven a při využití služeb. Zjednodušují také cestování. Plně očkovaní držitelé Evropského certifikátu o očkování, resp. držitelé uznávaných certifikátů o očkování ze třetích zemí mohou z jakékoli země přicestovat bez testu a bez podstoupení samoizolace jen s příjezdovým formulářem.

Uznávání certifikátů o provedeném očkování z jiných zemí

Tchajwanský očkovací certifikát v současné době nepatří mezi uznávané certifikáty o očkování ze třetích zemí. Občané ČR a jejich rodinní příslušníci ale můžou žádat o vydání české verze certifikátu (viz níže).

Pro potřeby ochranného opatření, kterým se stanoví podmínky pro vstup na území ČR, a pro potřeby mimořádných opatření, která obsahují výjimky pro očkované osoby na území ČR, jsou za uznatelné považovány následující certifikáty:

1. Digitální certifikát EU COVID

- Digitální certifikát EU COVID o provedeném očkování, je certifikát, který od 1. července vystavují všechny země EU, Island, Lichtenštejnsko, Norsko, San Marino, Švýcarsko a Vatikán.

2. Aktuálně uznávané certifikáty z jiných zemí

- Které země certifikát vydávají: Arménie, Brazílie, Chile, Indie, Izrael, Jordánsko, Kosovo, Kurdistán, Kuvajt, Libanon, Malajsie, Mexiko, Moldavsko, Palestina, Pákistán, Saúdská Arábie, Severní Makedonie, Spojené státy americké, Srbsko, Srí Lanka, Turecko, Ukrajina, Velká Británie

Ministerstvo zahraničních věcí dále pracuje na získávání dalších certifikátů a jejich technických parametrů tak, aby mohl být výše uvedený seznam dále rozšiřován. Aktuální seznam a podmínky naleznete na https://koronavirus.mzcr.cz/certifikaty/.

Vydávání české verze Evropského certifikátu COVID-19

Vydávání české verze Digitálního certifikátu COVID se týká osob, které byly očkovány mimo území EU, respektive mimo území Evropského hospodářského prostoru.

Česká verze Digitálního certifikátu COVID o provedeném očkování může být vydána:

- občanovi ČR
- rodinnému příslušníkovi občana ČR
- občanovi EU s vydaným potvrzením o přechodném pobytu na území České republiky nebo s povolením k trvalému pobytu na území České republiky
- akreditovanému členu diplomatické mise v České republice včetně soukromé služební osoby, nebo úředníkovi mezinárodní organizace registrované u MZV České republiky

Certifikát o očkování může být od 12. července 2021 vystaven poskytovatelem zdravotních služeb na základě předloženého dokladu o očkování ze třetí země, který splňuje tyto náležitosti:

- jde o písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v dané třetí zemi, o tom, že očkování bylo plně dokončeno,
- písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, a tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení,
- očkování proběhlo očkovací látkou s udělenou registrací od Evropské agentury pro léčivé přípravky: Vaxzevria (AstraZeneca), Spikevax (Moderna), Comirnaty (Pfizer/BioNTech) a Janssen; nebo očkovací lákou vyrobenou v souladu s patentem výše uvedených očkovacích látek, která je schválena Světovou zdravotnickou organizací pro nouzové použití

Tchaj-wan patří mezi země a teritoria s certifikátem, ke kterému je pro vystavení českého certifikátu potřeba doložit další potvrzení (lékařskou zprávu v anglickém jazyce s číslem šarže a datem expirace u každé očkovací dávky).

Kompletní aktuální informace k vydávání české verze Evropského certifikátu COVID-19 naleznete na https://koronavirus.mzcr.cz/vydavani-certifikatu/

Očkování proti COVID-19 v České republice

Očkování je dobrovolné. Zdarma se mohou nechat očkovat všechny osoby, které jsou přihlášené k veřejnému zdravotnímu pojištění v České republice. Registrovat k očkování se mohou osoby starší 12 let. U očkování osob ve věkové kategorii 12 až 15 let je nezbytná přítomnost zákonného zástupce (postačuje přítomnost pouze jednoho).

Registrovat k očkování se mohou i osoby, které nemají veřejné zdravotní pojištění na území České republiky nebo Evropské unie a dlouhodobě v České republice pobývají, včetně cizinců (držitelů oprávnění nad 90 dní). Více informací najdete na https://koronavirus.mzcr.cz/otazky-a-odpovedi-k-ockovani-samoplatcu/