česky  english  中文 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Volby do Senátu ČR 2018

Prezident republiky vyhlásil svým rozhodnutím, publikovaným ve Sbírce zákonů (částka 45), pod číslem 85/2018 Sb., volby do Senátu a stanovil dny jejich konání na pátek 5. října 2018 a sobotu 6. října 2018.  Druhé kolo voleb do Senátu se koná v případě, že žádný z kandidátů nezíská ve volebním obvodu, kde kandiduje, nadpoloviční většinu odevzdaných platných hlasů. Hlasování v tomto případě bude zahájeno šestý den po ukončení hlasování v prvním kole, tzn., že případné druhé kolo voleb by proběhlo v pátek 12. října 2018 a v sobotu 13. října 2018.

Volby do Senátu Parlamentu ČR se Volby se uskuteční pouze ve volebních obvodech č. 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44, 47, 50, 53, 56, 59, 62, 65, 68, 71, 74, 77, 80 (volí se do třetiny Senátu). Seznam volebních obvodů je k nalezení v příloze Web_Seznam volebních obvodů _Senát2018 (DOC, 26 KB).

Volby do Senátu Parlamentu ČR se NEBUDOU KONAT NA ZASTUPITELSKÝCH ÚŘADECH ČR v zahraničí, ale pouze v příslušných volebních obvodech v České republice. Pokud by někdo z voličů, kteří jsou zapsáni ve zvláštním seznamu voličů vedeném Českou ekonomickou a kulturní kanceláří v Tchaj-peji, hodlal volit na území ČR, může mu náš úřad vystavit voličský průkaz.

Na základě ustanovení § 6a volebního zákona je sice možné při volbách do Senátu hlasovat na voličský průkaz vydaný zastupitelským úřadem, ale na tento voličský průkaz může volič hlasovat pouze na území České republiky, a to v jakémkoli volebním okrsku, spadajícím do volebního obvodu, kde jsou volby vyhlášeny.

V případě, že je volič zapsán ve zvláštním seznamu voličů, vedeném zastupitelským úřadem České republiky v zahraničí, může požádat o vydání voličského průkazu (pro jedno nebo obě kola volby), a to podáním v listinné podobě, opatřeným úředně ověřeným podpisem voliče (ověření JP nebo osobně v České ekonomické a kulturní kanceláři v Tchaj-peji) nebo v elektronické podobě, zaslaným prostřednictvím datové schránky, doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb (tj. 28. září 2018) nebo osobně do okamžiku uzavření zvláštního seznamu voličů (tj. do 3. října 2018 do 16 hod).

Zastupitelský úřad předá voličský průkaz nejdříve 15 dnů před dnem voleb (tj. 20. září 2018) osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče, žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.

Pro úplnost dodáváme, že prezident republiky stejným rozhodnutím současně vyhlásil i volby do zastupitelstev obcí a zastupitelstev městských obvodů a městských částí ve statutárních městech a do zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev jeho městských částí. Voliči, zapsaní ve zvláštním seznamu voličů, vedeném zastupitelským úřadem, nemohou v těchto volbách hlasovat, a to ani na voličský průkaz. Do zmíněných zastupitelstev mohou hlasovat výhradně voliči, kteří jsou zapsáni ve stálém seznamu voličů v místě svého trvalého bydliště.

V případě dalších dotazů kontaktujte, prosím, Českou ekonomickou a kulturní kancelář (taipei_consul@mzv.cz).

přílohy

Web_Seznam volebních obvodů _Senát2018 25 KB DOC (Word dokument) 16.7.2018